Skip to content

Achiziții

Legislaţie aplicabilă în domeniul achizitiilor publice

O.U.G. nr 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu completarile si modificarile ulterioare

H.G. 525/2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP

O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificarile si completarile ulterioare

HG 925/2006 penru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006

HG 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in OUG 34/2006

HG 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006

OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri prorpietate publică

HG 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006

Ordin 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

OUG 30/2006 privind funţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu toate modificările şi completările ulterioare

HG 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 30/2006

Ordin 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordin 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media

Anunțuri achiziții publice

Programul anual al achizitiilor publice 2022 – Varianta III

Programul anual al achizitiilor pulice 2023- Varianta 3

Programul anual al achizitiilor pulice 2024 – Varianta 1

Anexa la Programul anual al achizițiilor publice 2024-Varianta 4

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112