Skip to content

Cult: ortodox.

Hram: Adormirea Maicii Domnului.

Adresă: localitatea Cașin, comuna Cașin, județul Bacău.

Fosta mănăstire cuprinde Biserica „Sfinții Voievozi” (construcție asemănătoare cu Biserica ,,Golia” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu), ruinele casei domnești a lui Gheorghe Ștefan (secolul al XVII-lea), ruinele școlii domnești (secolul al XIX-lea), ruinele chiliilor și ale turnului-clopotniță (1657), precum și zidul de incintă (1657, refăcut în 1820 – 1830).  

Anul construirii bisericii nu este cunoscut, dar în spatele icoanei ce reprezintă praznicul împărătesc, “Adormirea Maicii Domnului”, se gasește o inscripție din care rezultă că catapeteasma a fost reparată în anul 1797 de catre I. Popovici. De aici se poate considera că biserica a fost construită odată cu venirea “coloniștilor’’ aduși sau veniți din zona Rucar – Dragoslavele, întrucât Biserica era locul central al unei comunități în jurul căreia se desfășura întreaga viață comunitară.

Conform unor surse, biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată de enoriași înainte de 1776 și reparată în anii 1928 și 1933. Este singura biserică din județul Bacău construită în stil muntenesc de către locuitorii Cașinului care veniseră încă din secolul al-XVIII-lea din zona Rucăr. Biserica de plan triconic, are un frumos pridvor cu arcade în formă de acolade susținute de patru coloane. Acoperișul este din șindrilă iar fațada este simplă. Catapeteasma a fost pictată pe la 1794. Clopotnița, separată de biserică, este tot în stil muntenesc, și adapostește un clopot din anul 1805.

Nicolae Iorga în cartea sa „Sate și mănăstiri din România” spunea: “Biserca din Cașin cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cea mai veche biserică din sat, amintește în totul bisericile muntene și este un foarte frumos tip, al acestora. Este cladită din caramidă dar cadrul fin sculptat al ferestrelor este din piatră. Pridvorul este deschis având patru stâlpi desparțiți prin arcade ogivale. Alți stâlpi ca aceștia fac ca o perdea între naos și pronoas. Catapiteasma a fost reparată în 1797, dar clădirea este neaparat mult mai veche.’’

Deși la cutremurul din 1977 construcția bisericii a fost afectată, biserica își păstrează forma și aspectul inițial.