Skip to content

Cult: ortodox.
Hram: Adormirea Maicii Domnului.

Adresa: Borzeşti (şoseaua Oneşti – Adjud).
Telefon: 0234.321.112; 0234.312.190.

Acces: Din municipiul Onești pe partea dreapta a șoselei Onești – Adjud sau din Adjud spre Onești pe partea stânga.

Borzești a fost un sat în județul Bacău și locul unde se spune că s-a născut și a copilărit Ștefan cel Mare, acum face parte din Muninicpiul Onești. El a ctitorit împreună cu fiul său cel mare, Alexandru (1464 – 1496), biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. A fost construită între 9 iulie 1493 și 12 octombrie 1494.

Edificiul este de plan dreptunghiular fără turlă, întâlnit la mai multe ctitorii ștefaniene (Dobrovăț, Reuseni), boltit cu calote sferice. Fațadele prezintă ocnițe și firide, dar și decorații de ceramică smălțuită – discuri și cărămizi. Soclul și ancadramentele au profilatură gotică.

Decorația fațadelor rezultă din îmbinarea materialelor de construcție (piatra brută şi cărămidă), din jocul de arcături oarbe şi firide, din folosirea ceramicii smălţuite (discuri și cărămizi), din elementele de piatră profilată în stil gotic (soclu, ancadramente).

Ancadramentele uşilor şi ferestrelor au fost sculptate de meşteri saşi în stil gotic. Bolţile, patru la număr, sunt de inspiraţie bizantină, micşorate pe arcuri moldoveneşti. Catapeteasma este de zid pictată în frescă de monahul Nifon Zugravul (1775). Tot el a realizat în pronaos o icoană a Mântuitorului în frescă. În pronaos există mormântul Irinei Rusetiva, soţia vornicului Manolache Ruselt, făcut din marmură albă cu inscripţie slavonă (+1716). Biserica a fost înzestrată cu odoare de preţ pentru săvârşirea sfintelor slujbe, cărţi manuscrise, dar în timp au fost prădate sau au dispărut în incendii. În 1495 voievodul a donat un frumos Tetraevanghel împodobit cu titluri din aur dar acum se află în Mănăstirea Zografu din muntele Athos, zidită cu sprijinul Voievodului Stefan cel Mare şi Sfânt.

În perioada 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare-restaurare cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la întemeiere iar în anul 2004 s-au încheiat lucrările de pictura interioară în tehnica frescă realizate de pictorul Grigore Popescu.

În incinta bisericii funcționează Muzeul de Cultură şi Artă Religioasă, înființat în anul 1994, cu un patrimoniu cultural important: icoane, obiecte de cult şi cărți vechi religioase (secolele XVII-XIX).

 

 

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112