Skip to content

Cult: ortodox

Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Adresa: DJ156H 34, Runcu, Buhuși

Telefon: 0234.261.274

Fiind construită conform legendei de către voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, în urma luptei de la Gura Orbicului din anul 1457, mănăstirea Runc apare consemnată documentar la data de 1 aprilie 1695 cu ocazia unei donații făcute de medelnicerul Ionașcu Isăcescu cu soția sa Alexandra, considerați a fi de fapt ctitorii acestui sfânt lăcaș. Mănăstirea a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformări fiind pe rând închisă și deschisă din diferite motive. Biserica mănăstirii, cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost pictată de pictorul Gheorghe Matei din Arad între anii 1986-1988, find resfințită la 2 octombrie 1988.