Skip to content

Adresă: Târgu Ocna

Telefon: 0234.344.114

Ridicat în memoria celor peste 14.000 de ostași români căzuți în Primul Război Mondial (1916-1918) pe fronturile de la Oituz, Coșna și Cireșoaia, monumentul eroilor de pe Dealul Măgura este unicat în țară, atât din punct de vedere arhitectural cât și prin prisma amplasamentului său (520 m altiudine). Construirea monumentului a început în anul 1925, sub domnia regelui Ferdinand și a reginei Maria și s-a terminat în anul 1928, sub domnia regelui Mihai. Muzeul deține o colecție de fotografii originale din Primul Război Mondial, diferite tipuri de armament și muniție din Primul Război Mondial, medalii onorifice acordate pentru fapte de vitejie și uniforme de soldat din anul 1917.Pe faţada impunătorului edificiu se află inscripţionat următorul text: Spuneţi generaţiilor viitoare/Că noi ne-am făcut datoria. În anul 1976 a fost adus de pe Coşna (cota 789) şi amplasat în partea dreaptă a intrării în mausoleu, monumentul ridicat în memoria eroului caporal Constantin Muşat de către camarazii săi rămaşi în viaţă, din Regimentul 2 Grăniceri. Opera comemorativă, realizată în anul 1923, a fost construită pe locul unde a căzut eroul şi are aspectul unei cruci din piatră, fixată pe un postament în trepte. Pe faţada monumentului este inscripţionat: Serg. Grenadier Muşat/Regimentul 2 Grăniceri/Căzut eroic/13 august 1917.

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112