Skip to content

Atribuții

 • Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău are următoarele atribuţii principale:
 • realizează operaţiunile de salvare în munţii de pe raza judeţului Bacău, constând în patrulare preventivă, asigurarea permanentei la punctele SALVAMONT, căutarea si recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate în urma calamităţilor naturale, acordarea primului ajutor si transportul acestora la prima unitate sanitară;
 • asigura gestionarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi în Slănic Moldova;
 • identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia pentru omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale;
 • coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere administrativ, cât şi organizatoric;
 • propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului;
 • coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ;
 • asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora;
 • asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT;
 • verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului judeţean sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate, servicii publice locale SALVAMONT;
 • organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale SALVAMONT, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe teritoriul cărora există trasee montane şi/sau pârtii de schi;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean Bacău;
 • colaborează cu serviciile SALVAMONT din judeţele limitrofe pentru realizarea operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire.
 • întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor către persoanele juridice sau fizice interesate;
 • fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului durabil în judeţul Bacău, avându-se în vedere:
  • turismul rural, montan
  • turismul cultural, istoric
  • turismul ecumenic
  • turismul balnear, recreativ
  • turismul terapeutic
  • turismul sportiv, şcolar, universitar
 • promovează materiale informative cu referire la baza materială şi oportunităţile pentru turismul durabil în judeţ şi localităţile componente; q. monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale din judeţ pentru dezvoltarea turismului durabil;
 • identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii interesaţi
 • întocmeşte proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare cu referire la turism.

REGULAMENT DE ORGANIZARE INTERNA

Regulamentul de organizare si functionare al servicului – Anexa la HCJ 103 din 2020

Decizia nr. 6 din 2022

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112