Skip to content

SALVAMONT - Cadru legislativ

Cadrul legislativ actual ce reglementează activitatea de salvare montana și speologica este :

  • H.G. 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor si organizarea activității de salvare în munți;
  • Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  • Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic;
  • Legea nr.53/2003 , Codul Muncii
  • Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 252/2004 si al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului nr.877/2004 privind aprobarea nivelului studiilor si condițiile de ocupare a funcțiilor specifice din serviciile salvamont
  • Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;
  • Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112