Skip to content

Noutăți

Plecăm din Slănic-Moldova, urmărind firul râului Trotuș, și ajungem în punctul final al călătoriei noastre, MUNICIPIUL ONEȘTI, locul în care s-a născut și a făcut primii pași în gimnastică, Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, sportiva care a adus perfecțiunea în gimnastică, idol al tuturor iubitorilor de gimnastică și nu numai, fiind considerată ,,Pasărea Măiastră, alături de ,,păsările” lui Brâncuși.
Tot aici s-a născut  Ștefan cel Mare, unul dintre cei mai mari domnitori români și singurul dintre aceștia declarat sfânt.
Și dacă tot am amintit de domnitorul moldovean, se poate vizita Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, Borzești (localitate componentă) – monument istoric.
Aici s-a născut și a copilărit domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare. El a ctitorit împreună cu fiul său cel mare, Alexandru (1464-1496), biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, într-un an, trei luni și trei zile (1493-1494). Construcția bisericii a fost realizată în stil moldovenesc, din piatră de râu, cu o ușă foarte scundă, între naos și pronaos, remarcându-se prin decorația plastică a fațadei. Mărimea intrării a fost hotărâtă după statura lui Ștefan cel Mare, cu coroana pe cap, ca modalitate de a împiedica profanarea lăcașului de către păgânii ce obișnuiau să năvălească în biserici din șaua cailor. Alături se află și Muzeul de Cultură și Artă Religioasă (în clădirea vechii școli de la 1838), clădire restaurată şi placată pe exterior cu piatră, fiind destinată pentru expunerea celor 220 obiecte de patrimoniu din secolele XVII-XX.
Biserica din Borzești este renumită pentru legenda ce gravitează asupra ei. Se spune că este singura biserică ridicată de Sfântul Ștefan cel Mare nu pentru a comemora o victorie, ci în amintirea prietenului său, Gheorghiță, omorât de tătari în acest loc (Legenda stejarului din Borzești). Sub masa Sfântului Altar din biserică se află rădăcina stejarului din Borzești, de care, spune legenda, a fost spânzurat Gheorghiță, unul dintre cei mai buni prieteni din copilăria voievodului Ștefan cel Mare. În cimitirul bisericii din Borzești este îngropată fiica lui Vasile Alecsandri, Maria Bogdan – după soț, care a locuit în conacul din imediata apropiere a bisericii, astăzi Restaurantul ,,Stejarul” din Borzești.
Alte obiective de vizitat în Onești: Muzeul Municipal de Istorie, Colecția Fundației Naționale George Călinescu, Biserica Sfântul Nicolae (1843, monument istoric, cu o catapeteasmă pictată de Gheorghe Tattarescu), Biblioteca Municipală Radu Rosetti (un veritabil centru cultural), Sala Polivalentă ,,Nadia Comăneci” (inaugurată în 2011, cu o capacitate de 2.500 locuri, acreditată pentru evenimente sportive internaționale).
Pe DN 11A, care leagă Oneștiul de Adjud, pe cursul inferior al pârâului Bogdana, la 10 km SE de municipiul Onești, în satul Bogdana din COMUNA ȘTEFAN CEL MARE se află Mănăstirea ,,Bogdana” (cu Biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh”, Paraclisul, Stăreția, Chiliile, Turnul clopotniță și Zidul de incintă) – monument istoric (1660-1670), ctitorie a boierului  Solomon Bârlădeanu. A funcționat în perioada 1670-1960. Reînființată în 1978 ca schit de maici, iar în 1990 redevine mănăstire de obște de maici. Muzeul mănăstirii expune veșminte preoțești, cărți, obiecte de cult și icoane din sec. XVIII-XX. Un corp de clădire adăpostește 700 de icoane din sec. XVIII-XIX. În corpul de clădire care adăpostește muzeul se află și depozitul de cărți vechi (4.400 de volume în limbile română, germană, slavonă și armeană) din sec. XVIII-XX. Pensiunea ,,La Ferma Veche” este situată în apropierea Mănăstirii Bogdana și oferă sejururi tematice, într-un decor inspirat de viața la fermă. Pensiunea se află într-o zonă verde, cu dealuri împădurite, asigurând clipe de totală relaxare și reculegere, în mijlocul naturii. Camerele sunt spațioase, mobilate cu simplitate, în stil rustic. Atmosfera este de fermă, deține restaurant unde se servesc mâncăruri tradiționale; sala de mese este construită integral din lemn și are cuptoare cu vatră din piatră. Se asigură plimbări cu căruța, ca pe vremuri.
Din Onești putem face o escapadă spre un punct de mare atracție: Rezervația naturală ,,Buciaș”, arie protejată de interes național, cu un peisaj deosebit de pitoresc, alcătuit dintr-un ansamblu de abrupturi stâncoase, creste, țancuri, turnuri, cheiuri și cascade.
Pentru a ajunge aici, vom pleca din Onești, pe DJ115, spre COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN și apoi, mai departe, spre satul Scutaru, circa 15 km, apoi încă vreo 4-5 km, pe un drum forestier bine întreținut. Spre amonte, pe valea pârâului Buciaș, se dezvăluie Cascada ,,Buciaș”, aceasta având o înălțime de aproximativ 15 metri, fiind cea mai spectaculoasă și cea mai mare cădere naturală de apă din județul Bacău. Aceasta precede o altă cădere de apă, numită Cascada ,,Fata Moartă”, nume dat de o frumoasă și tristă legendă a locurilor. Tot în această rezervație este și singura zonă din județ unde s-a instalat natural capra neagră. În apropiere se mai află Schitul Buciaș si Păstrăvăria ,,Înțărcătoarea”. În timpul Primului Război Mondial, în Punctul ,,Înțărcătoarea”, din satul Scutaru, a fost organizat un spital de campanie, iar pe locul respectiv a fost ridicată ulterior, crucea unei troițe. Aici se afla, în timpul războiului, Cartierul General al armatei, și tot aici, a fost Cartierul General al Regelui Ferdinand I, loc în care întemeietorul României moderne a ajuns, alături de Regina Maria, în mai multe ocazii pentru a inspecta frontul. De la „Înțărcătoarea” a pornit ofensiva militară peste crestele munților. Pe aceste locuri, în 1916, peste 1.200 de soldați s-au aflat la granița dintre viață și moarte, întinși pe câteva paturi de fân improvizate. În acest loc, Regina Maria venea și îi alina pe cei răniți, mai ales sufletește. Cabana ,,Înțărcătoarea” este o fostă cabană de vânătoare de pe la 1900, construită în forma inițială pentru vânătoarea de cerbi (1954) din ordinul lui Ion Gheorghe Maurer (prim-ministru al R.S.R. între 1961-1974). În anii `50 au ajuns aici şi Gheorghe Gheorghiu-Dej şi preşedintele URSS, Nikita Sergheevici Hruşciov.
La Mănăstirea Cașin, vârful ,,Zboina Verde” (1.381 m) este singurul loc geografic din România unde se întâlnesc cele trei ținuturi din Balada Miorița, ținuturile bacilor moldovean, ungurean și muntean. Aici are loc manifestarea cultural-artistică Obârșia Mioriței și tot în această zonă se găsesc monumentele Masa lui Vodă și Fântâna Regelui Ferdinand (1916). În apropiere a fost sfințită o nouă troiță, iar în vârful muntelui ,,Zboina” a fost ridicat un monument cioplit din lemn, cu trei feţe, cu ciobani, mioare şi fân, intitulat ,,Obârșia Mioriței”, creație a sculptorului Ion Moraru. Tot în Mănăstirea Cașin mai poate fi vizitat Ansamblul Mănăstirii Cașin (1656-1657) – fost metoh al Sfântului Mormânt, monument istoric. Fosta mănăstire cuprinde Biserica „Sfinții Voievozi” (construcție asemănătoare cu Biserica ,,Golia” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu), ruinele casei domnești a lui Gheorghe Ștefan (secolul al XVII-lea), ruinele școlii domnești (secolul al XIX-lea), ruinele chiliilor și ale turnului-clopotniță (1657), precum și zidul de incintă (1657, refăcut în 1820 – 1830).  
La întoarcere, trecem și prin COMUNA CAȘIN, care pe lângă vechile biserici și cimitire ale eroilor, se poate mândri cu ale sale celebre porți de lemn cu trei stâlpi și acoperiș, brandul comunei. Aici se află circa 320 de porți acoperite care împodobesc intrările în gospodăriile oamenilor, aflate la cea de-a cincea generație, iar cășunenii continuă să construiască astfel de porți. Este comuna cu cele mai multe porți din județul Bacău, raportat la numărul de gospodării. Din prima generație se mai păstrează o singură poartă, cu o vechime de 120 de ani. Porțile din comuna Cașin sunt și opere de artă plastică, prin sculpturile de pe stâlpi sau acoperișuri, ce includ elemente fitomorfe (în formă de plante), dar și din viața curentă a țăranului, din zootehnie, agricultură, pădure, vânat, cărăușie, păstorit etc
Aici se încheie o etapă din călătoria noastră prin județul Bacău. Urmează și alte itinerarii…
Info-utile
Complexul Muzeal Borzești – Onești
(cu Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” și Muzeul de Cultură și Artă Religioasă)
Calea Adjudului,nr. 1, pe DN 11A, Onești – Adjud
Telefon: 0234 321 112, 0745 032 939 (Preot paroh Petrică Cautiș)
E-mail: cautispetrica@bisericaborzesti.ro
Program: Luni – Duminică: 9.00 – 16.00
Pentru doritori, complexul este deschis și în afara programului.
Tel: 0745 032 939
Muzeul Municipal de Istorie Onești
Str. Republicii, nr. 45 A
Telefon: 0234 324 052
Fax: 0234 313 911
E-mail: muzmunonesti@yahoo.com
Program: Luni – Joi: 7:30 – 16:00; Vineri: 7:30 – 13:00; Sâmbătă, Duminică: Închis
Colecția Fundației Naționale ,,George Călinescu”
Str. Belvedere nr. 1, sc. VI, parter
Telefon: 0234 321 010
E-mail: cthciobanu@yahoo.com
Program: Zilnic: 11.00 – 13.00, 17.00 – 19.00
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti” Onești
B-dul Oituz, nr. 13A
Telefonl/Fax: 0234 312 202
E-mail: bibli_on@yahoo.com
Program: Luni, Marți, Miercuri și Vineri: 8.00 – 17.00
Joi: 8.00 – 19.00; Sâmbătă și Duminică – Închis
Hotel ,,Trotuș” 3***
Str. Emil Rebreanu, nr. 1
Telefon: 0234 316 702, 0234 316 311
E-mail: receptie@hoteltrotus.ro
Hotel ,,Parc” 2**
B-dul Republicii, nr. 43
Telefon: 0234 31 02 02, Tel: 0751 495 888
Pensiunea ,,First Class” 4****
Str. Redului, nr. 130
Telefon: 0234 318 083, 0742 252 332, 0744 939 464
Web: www.pensiuneafirstclass.ro
Pensiunea ,,Hanul Marisano” 3***
Calea Brașovului, nr. 52
Telefon 0234 312 333, 0724 310 198, 0724 310 058
E-mail:contact@marisano.ro
Motel ,,La Strada” 2**
Calea Brașovului, 1A
Telefon: 0751 077 310
Pensiunea ,,La Cherry” 2**
Calea Brașovului, nr. 1
Telefon: 0334 738 828
E-mail: contact@lacherry.ro
Pensiunea ,,La Ferma Veche” 3***
Comuna Ștefan cel Mare, sat Bogdana, nr. 182
Telefon: 0744 708 549, 0234 319 810
E-mail: maria.dohotaru@mgp.ro
Web: www.lafermaveche.ro
Pensiunea ,,Adriana” 3*** (complet ecologică)
Comuna Mănăstirea Cașin, sat Scutaru
Str. Scutarului (la intrarea în Rezervația Buciaș)
Telefon: 0726 828 489, 0766 481 766
Pensiunea ,,Înțărcătoarea” 2**
Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin
Telefon: 0234 331 614

 

 

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112