Skip to content

Noutăți

În stațiunea Slănic-Moldova, a avut loc, timp de trei zile (23 – 25 mai), prima ediție a manifestării literare ,,Topos literar-artistic, postmodern”, cu subtitlul ,,Din penumbra Atelierului de Creație al Revistei `13 Plus`”. Evenimentul a prilejuit întâlnirea unor nume cunoscute ale poeziei, prozei, dramaturgiei, criticii și istoriei literare, din județele Bacău, Neamț și Vrancea: Viorel Savin, Ștefan Munteanu, Ion Fercu, Petre Isachi (inițiatorul acestui proiect), Dumitru Brăneanu (președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România), Alexandru Dumitru, Mihai Botez Stîncaru, Adrian Lungu, Ionica Bandrabur, Limona Rusu, Gheorghe Mocanu, Adrian Matei, Camelia Popovici.
Dialogurile literare ale primei zile au fost deschise de primarul stațiunii, Gheorghe Baciu, care le-a mulțumit participanților și organizatorilor că s-au gândit ca acest proiect să se nască și să trăiască ani cât mai mulți la Slănic-Moldova, drept pentru care i-a asigurat pe toți de sprijinul comunității și pentru edițiile viitoare.
Ca o încălzire ușoară pentru cele ce urmau să se petreacă, profesorul și scriitorul Ion Fercu – moderatorul întâlnirii, a prezentat în fraze scurte dar elocvente, o serie de reviste literare și cărți semnate de scriitorii și poeții prezenți la manifestare, după care, scriitorul Mihai Botez Stîncaru, a intrat direct în tematica reuniunii, cu o abordare a postmodernismului, ca fenomen cultural-artistic și spiritual global, dar și cu o parodie poetică menită să persifleze oarecum tendințele unui postmodernism tot mai prezent în viețile noastre.
Interferențe, lecturi din creația proprie și alte dezbateri au încheiat prima zi a manifestării, nu înainte ca mai fiecare dintre interlocutori să răspundă la întrebarea: De ce scriu? De ce pictez?
Iată și câteva răspunsuri: ,,Ca să mă găsesc și să mă regăsesc în ceea ce fac și ce spun”, ,,Ca să rămână ceva după mine”, ,,Ca să mă salvez”, ,,Încerc să umplu un gol din suflet”, ,,Scriu pentru bucuria cititorului”, ,,Scriu ca să pot muri și să mă mai nasc o data”, ,,Scriu din dragoste de viață și de oameni” etc.
Cea de-a doua zi a continuat cu dezbateri și intervenții pe teme din universul creației eminesciene susținute de Petre Isachi, cu o temă despre ,,Canonul occidental – Canonul eminescian” și Ștefan Munteanu, cu ,,Noi însemnări privind filosofia eminesciană din `Epigonii` și `Luceafărul`”, din care nu a lipsit evocarea unuia dintre eminescologii de prestigiu, George Popa, despre care Ștefan Munteanu concluziona: George Popa ne oferă, mai ales în lucrarea `Spațiul poetic eminescian`, o perspectivă ideală pentru continuarea căutărilor asupra felului în care Eminescu înțelege relația dintre poezie și filosofie. Pentru că, nu filosofia lui Eminescu trebuie să ne intereseze, ci viziunea sa privind legăturile dintre poezie, filosofie și existența umană. Eminescu a înțeles ca nimeni altul, că doar prin conjugarea poeziei cu filosofia, omul se poate apropia mai mult de Absolut. Eminescu a înțeles că are libertatea să fie original în abordarea acestei problematici”.
Mai târziu, o ,,delegație” a scriitorilor și poeților au participat la o întâlnire cu elevi și profesori ai Școlii Generale Nr. 1 din Slănic-Moldova, în cadrul căreia Viorel Savin, Alexandru Dumitru, Dumitru Brăneanu și Petre Isachi și-au prezentat câteva dintre lucrările publicate, au făcut mărturisiri și au răspuns întrebărilor elevilor, întâlnirea devenind un dialog viu al vârstelor, despre artă, literatură, creație, receptare a cărții, a culturii în societate actuală. Un astfel de moment a demonstrat încă o dată că școala poate însemna experiențe culturale deosebite și că atunci când scriitorul coboară ,,în cetate” și descoperă elevi care citesc, tineri interogativi, curioși, inteligenți și cu simț critic, dialogul nu poate fi decât unul deschis și captivant pentru ambele părți.
După-amiaza și seara celei de-a doua zi au continuat cu o vizită la casa de creație a poetei și pictoriței Ionica Bandrabur, cu alte ,,interogații, mirări și lecturi libere”, precum și cu ,,polemici estetice cordiale”, căci, nu-i așa, nimic nu poate fi mai frumos, decât întâlnirile cu poezia, proza și creatorii lor.
În continuarea întâlnirii de la Slănic-Moldova, discuțiile din cea de-a treia zi s-au axat cu precădere pe stabilirea tematicii și perioadei în care se vor desfășura ,,Întâlnirile de la Văratec” (ediția a IV-a), astfel că, în urma celor stabilite, acestea vor avea loc în perioada 29 – 31 august, cu următoarele teme incluse în programul manifestării: ,,Eminescologi contemporani despre filosofia lui Mihai Eminescu”, ,,Actualitatea lovinesciană” și ,,Constantin Ciopraga, personalitate a literaturii române”.
Demn de menționat este și faptul că printre participanți s-au aflat și doi scriitori încoronați cu Premiul ,,Ion Petrovici” al Academiei Române: Ion Fercu și Ștefan Munteanu. Și că, programul artistic al evenimentului a fost asigurat de scriitorul Gheorghe Mocanu, care a interpretat melodii vechi și noi din muzica românească și internațională, ca și de poeta Ionica Bandrabur, care a expus o părticică din colecția sa de picturi.
Și nu în ultimul rând, toți cei prezenți la Slănic-Moldova au adresat mulțumiri dlui Vasile Busuioc, patronul pensiunii unde s-au întâmplat cele atât de frumoase, demne de poveste…
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a oferit participanților, exemplare din ultima broșură editată și intitulată ,,Destinații turistice în zona montană a județului Bacău”.

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112