Skip to content

Noutăți

Există locuri în România de o frumusețe aparte, cu o mare încărcătură spirituală și emoțională, care îți conferă o înălțătoare pace sufletească.
Un astfel de loc este, fără îndoială, comuna Mănăstirea Cașin din județul Bacău, unul cu totul special, plin de istorie, legende și povești tulburătoare de război, unde și pașii care te poartă prin aceste locuri trebuie să-i faci cu sfială, căci sub pământ zac osemintele a mii de soldați căzuți pe altarul idealului de întregire a neamului românesc.
De aici, ca și de pe alte câmpuri de bătălie din Primul Război Mondial, răzbate și acum, parcă de undeva din eter, vocea generalului Romulus Scărișoreanu: ,,Din trupurile eroilor noştri a curs atâta sânge, că a pătruns pământul, închegându-l şi făcându-l a rodi. În fiecare primăvară răsar florile albe ce acoperă pretutindeni locurile unde ei au căzut şi îngrăşat pământul cu căldura sângelui lor”.
Oamenii locului, în special copiii, poartă în suflete iubirea și credința în neam și Dumnezeu, iar prin faptele lor, aduc mereu un prinos de cinstire și recunoștință eroilor acestui neam.
Să nu uităm că, atât în 1916, dar mai ales în 1917, comuna Mănăstirea Cașin a fost un autentic câmp de luptă, ținta fiind apărarea și menținerea liniei frontului. Datorită jertfei ostașilor români, azi putem vorbi despre România întregită, de România Mare. Iar o importantă contribuție a avut-o însăși Regina Maria, care a poposit deseori și chiar a petrecut lungi perioade pe frontul de aici, unde a îngrijit răni, a pansat suflete şi cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de viteji.
În cinstea și memoria ei, elevi ai școlii gimnaziale din localitate, care poartă cu mândrie și onoare numele acestei mari personalități din istoria României au realizat o inedită expoziție fotografică, cu caracter permanent, unică în România, intitulată ,,Regina Maria, Regina Inimilor”.
Fotografiile înrămate și prezente mai peste tot prin școală, rememorează diverse evenimente din timpul Primului Război Mondial, pășind pe aceeași bucată de pământ pe care, în 1917 pășea Regina Maria, o dată cu intrarea acesteia în curtea vechii mănăstiri a comunei. „Am fost alături de ei pretutindeni, în spitale, pe front și chiar în tranșee, i-am văzut transformându-se treptat din oameni scheletici, pe jumătate morți de foame, în ființe omenești robuste. Mulți soldați muribunzi mi-au șoptit cu ultima suflare că pentru mine luptaseră, pentru că eu eram casa, mama, credința și speranța”, scria Regina Maria în celebrul său jurnal ,,Povestea vieții mele”. Iar în amintirea timpului petrecut pe aceste meleaguri, familia regală a ridicat o biserică, în inima Bucureștiului, închinată eroilor din Primul Război Mondial, nu departe de Arcul de Triumf, ce poartă numele Mănăstirea Cașin!
De asemenea, în această expoziție sunt surprinse și alte multe imagini din viața Reginei, dar și de pe linia frontului Lepșa – Măgura Cașin – Oituz. Este vorba despre o serie de fotografii istorice realizate de către Serviciul Fotografic al Armatei Romane (din Biblioteca Muzeului Militar Central și Arhivele Naționale ale României), iar altele, preluate de pe site-ul Ministerul Culturii din Franța – Biblioteca Multimedia de Arhitectură și Patrimoniu – Difuziune RMN-GP/IMV.
Și tot elevii acestei școli au realizat o reconstituire intitulată ,,Evocare – 105 ani de la vizita Reginei Maria la Mănăstirea Cașin”, în fapt, o scurtă lecție de istorie pe viu, demnă de toată aprecierea și mulțumirile noastre.
,,Scopul unor astfel de activități îl constituie promovarea valorilor istorice locale, cunoașterea și aprecierea trecutului istoric de către elevi, dar și un însemn lăsat cu speranță generațiilor viitoare”, a spus prof. Felicia Iordache, directorul Școlii Gimnaziale ,,Regina Maria” din Mănăstirea Cașin.
Pe lângă Biserica ,,Sfinții Voievozi” din incinta fostei mănăstiri Cașin, în comună se mai află mai multe troițe și monumente istorice închinate ostașilor români, locul de obârșie a Mioriței (la interferența cu județele Vrancea și Covasna), ca și o superbă rezervație naturală, care adăpostește pe lângă caprele negre și două dintre cele mai spectaculoase cascade din țară, Buciaș și Fata Moartă.
Aici se mai desfășoară anual Festivalul de Etnografie și Folclor ,,Regina Maria”, iar autoritățile locale s-au înscris recent într-un proiect de promovare a zonelor cu potențial turistic intitulat ,,Comorile județului Bacău”, inițiat și derulat de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112