Skip to content

Noutăți

Valea Cașinului este unul dintre cele mai atractive obiective turistice din județul Bacău, plin de istorie și legende, singurul din județ în care se află cea mai mare cădere naturală de apă și care adăpostește capra neagră, specie protejată şi una dintre cele mai valoroase din fauna ţării noastre.
Ansamblul fostei mănăstiri Cașin din comuna Mănăstirea Cașin cuprinde: Biserica „Sfinții Voievozi”, Ruinele casei domnești a lui Gheorghe Ștefan (secolul al XVII-lea), Ruinele școlii domnești (secolul al XIX-lea), Ruinele chiliilor, Turnul clopotniță (1657), precum și Zidul de incintă (1657, refăcut în 1820 – 1830). Construită inițial ca lăcaș de cult, dar și de apărare, Mănăstirea Cașin a fost însă și un veritabil centru cultural al Moldovei. Cu un bogat fond de carte veche, mănăstirea a slujit vreme îndelungata drept „sediu pentru traducătorii și copiatorii de cărți” (slavonă și greacă), ca și sediu al unei școli grecești. Biserica a fost ridicată de domnitorul Gheorghe Ștefan, iar planul bisericii, arhitectura fațadelor și dimensiunile acesteia sunt identice cu cele ale Bisericii ,,Golia” din Iași (ctitorie a domnitorului Vasile Lupu), doar formele sunt simplificate. După Primul Război Mondial, regina Maria a venit ani la rând să petreacă seara de Înviere la mănăstire, împreună cu generalul Averescu şi istoricul N. Iorga. În turnul clopotniţă se mai găsesc tronul reginei Maria şi diferite elemente de port popular organizate în Muzeul Văii Caşinului.
Pe teritoriul acestei comune, în satul Scutaru se mai află și Rezervația naturală ,,Buciaș”, arie protejată de interes național. Relieful este unul deosebit de pitoresc, alcătuit dintr-un ansamblu de abrupturi stâncoase, creste, țancuri, turnuri, cheiuri și cascade. Pornind de la Cantonul silvic ,,Buciaș” spre amonte, pe valea pârâului cu același nume, după 2, 5 km se ajunge la Cascada ,,Buciaș”, aceasta având o înălțime de aproximativ 15 metri, fiind cea mai mare cădere naturală de apă din județul Bacău. Această rezervație este și singura zonă din județ unde s-a instalat natural capra neagră. În apropiere se mai află Cascada ,,Fata Moartă”, Schitul ,,Buciaș”, Păstravăria și Cabana ,,Înțarcătoarea”. Pe muntele „Fata Moartă” a fost mobilizat, pe lângă alți soldați români și sublocotenentul Ioan Missir, din Regimentul 8 Vînători (botoşănean la origini), care a participat la toate campaniile războiului din 1916 – 1917, urcând treptele ierarhiei militare până la gradul de căpitan. A fost şi în prima linie, a trecut dintr-o aventură în alta și a supravețuit pe muchie de cuţit. El a trait astfel, o experienţă unică descrisă în cele mai mici amănunte în romanul său, intitulat chiar ,,Fata Moartă”, considerat cel mai bun jurnal de război din literatura română. Denumirea de ,,Fata Moartă” a devenit însă simbolul unei și mai mari drame, după cum spunea însuși autorul: ,,Pentru cei rămași acasă în timpul războiului, `Fata Moartă` este locul către care a zburat gândul reîntoarcerii celui drag plecat pe front, prefăcut în cimitir, unde soți, frați ori părinți au închis ochii pentru totdeauna”.
Și tot în comuna Mănăstirea Cașin se mai află vârful ,,Zboina Verde” (1. 381 m), singurul loc geografic din România unde se întâlnesc cele trei ținuturi din Balada ,,Miorița”, zonă în care se mai găsesc și monumentele ,,Masa lui Vodă” și ,,Fântâna regelui Ferdinand” (1916).
În comuna Mănăstirea Cașin se poate ajunge pe șoseaua județeană DJ115, care o leagă spre nord de comuna Cașin și de municipiul Onești (unde se termină în DN11).

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112