Skip to content

Munții Tarcău-Goșmanu

Asău – Apa Asău – Păltiniș – Budăi

Denumire traseu:  1.Asău – Apa Asău – Păltiniș – Budăi

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: cruce albastră

Altitudine plecare/sosire: 519m/1258m

Altitudine maximă: 1286m

Diferența de nivel: +1104m/-440m

Lungime traseu: 27,5 km

Timp de parcurs: 8-9 ore

Grad de dificultate: dificil

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Valea Asăului, Budăile lui Iancu Jianu

Traseul pornește din satul Păltiniș, urmându-și direcția pe drumul forestier axial 147 până în punctul numit Humărie. Aici drumul de desparte, urmând ca noi sa alegem traseul din stânga spre Vf. Răchitiș și spre Vf Goșman (limita cu jud. Neamț).  Descoperim astfel un punct de belvedere, iar de pe Vf Goșman se poate observa masivul Ceahlău. Traseul atinge o altitudine maximă de 1286 m, se întinde pe o lungime de 27,5 km, iar diferența de nivel este cuprinsă între +1104m si -440m. Timpul de parcurgere al acestui traseu este de aproximativ 8-9 ore, din acest motiv este caracterizat ca fiind un traseu cu grad de dificultate ridicat. Ca și atracții turistice ne putem bucura de: Valea Asăului, Budăile lui Iancu Jianu. Pe acest traseu întâlnim locuri de popas, cum ar fi: Pensiunea Miruna și Casa Pădurarului.

Descarcă track gps: 1.Paltinis – Budai

Asău – Chinet – Platoul cu pini

Denumire traseu:  2.Asău – Chinet – Platoul cu pini

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: cruce roșie

Altitudine plecare/sosire: 414m/782m

Altitudine maximă: 828m

Diferența de nivel: +486m/-119m

Lungime traseu: 7,08 km

Timp de parcurs: 2,5 – 3 ore

Grad de dificultate: mediu

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Platoul cu pini

Traseul pornește din centrul comunei Asău, continuă pe drumul comunal ce duce spre satul Apa Asău, traversează podul  peste râul Asău, la începutul traseului având ca  punct de atracție turistică ”Moara La Mazilu”. Acest traseu continuă paralel cu râul Asău aproximativ 200 m, după care urmează cursul pârâului Chinet, urmând a părăsi pârâul și a urca spre releul amplasat pe platoul Chinet, unde găsim un punct de belvedere asupra comunei Asău. Vom traversa platoul Chinet, după care, la intersecția drumurilor petroliere, vom urma cursul drumului din partea stângă, urmând, mai apoi, a se intersecta cu traseul Triunghi galben (La scaune- Platou cu pini), continuănd în paralel pănă la platoul Nogea. (zonă pitoreasca împădurita cu arbori de pin). La capătul traseului vom întâlni traseul care vine din Centru Asău și ajunge la mănăstirea Stirigoi din Zemeș. Traseul atinge o altitudine maximă de 828 m, se întinde pe o lungime de 7,08 km (timp parcurgere 2,5 – 3 ore), și diferență de nivel cuprinsă între +486 m și -119 m.

Descarcă track gps: 2.Asau-Chinet-Platoul cu pini

Asău – La scaune – Platoul cu pini

Denumire traseu:  3.Asău – La scaune – Platoul cu pini

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: triunghi galben

Altitudine plecare/sosire: 449m/782m

Altitudine maximă: 828m

Diferența de nivel: +419m/-86m

Lungime traseu: 3,84 km

Timp de parcurs: 1,5 ore

Grad de dificultate: ușor

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Platoul cu pini

Traseul pornește din drumul comunal ce duce la Apa Asău, din punctul numit ” Pod Scaune”, urcă pe drumul forestier, la aproximativ 500 m vom întâlni mănăstirea pe rit vechi Petru și Pavel, pe care o vom lăsa în partea stângă, continuând traseul spre dreapta. Urmărim marcajul pe drumeagul ce urcă pe liziera pădurii.

La un moment dat, vom părăsi drumeagul spre dreapta și vom traversa părâul Scaune, continuându-ne traseul prin poieniță până la intersecția cu traseul ce vine dinspre Chinet (cruce roșie), urmând a merge în paralel până pe platoul Nogea, punct de belvedere spre valea Trotușului (platou înconjurat de o pădure masivă de pini).

La capătul traseului, vom întâlni traseul care vine din Centru Asău și ajunge la mănăstirea Stirigoi.

     Traseul atinge o altitudine maximă de 828 de metri, cu o diferență de nivel de +419m/-86m. Acest traseu  se întinde pe o lungime de 3,84 km, timpul de parcurgere fiind de 1,5 ore. 

Descarcă track gps: 3.Asau-La Scaune-Platou Pini

Asău – Mănăstirea Stirigoi

Denumire traseu:  4.Asău – Mănăstirea Stirigoi

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: bandă galbenă

Altitudine plecare/sosire: 414m/1190m

Altitudine maximă: 1197m

Diferența de nivel: +1316m/-573m

Lungime traseu: 29,5 km

Timp de parcurs: 9 ore

Grad de dificultate: dificil

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Culmea Runcu Stânelor, Mănăstirea Stirigoi

    Traseul pleacă din centrul comunei Asău pe drumul spre satul Lunca Asău, în aproximativ 2 km urmând a părăsi drumul comunal spre mănăstirea Sf. Ioan Iacov Hozevitul, amplasată pe dealul Comănești. De aici vom urma poteca care traversează dealul, până vom întâlni drumul care duce spre Platoul Chinet. La intersecția drumurilor, vom urma drumul spre dreapta, urmând marcajul bandă galbenă până la intersecția cu traseele triunghi galben și cruce roșie. Din acest punct vom urma drumul spre dreapta care traversează  pădurea până la intersecția cu drumul petrolier Moinești – Vf. Tașbuga. Vom urma cursul drumului petrolier spre stânga, trecând pe lângă câteva parcuri petroliere, până la punctul final – Mănăstirea Stirigoi. În drumul nostru vom atinge Vf. Tașbuga, continuând pe Culmea Runcu Stânelor. Acest traseu se întinde pe o lungime de 29,5 km, și este pretabil a fi folosit și cu bicicleta de tip  MTB. Altitudinea maximă a acestui traseu este de 1197m, diferența de nivel fiind +1316/-573m, timpul de parcurgere este de aproximativ 9-10 ore, fapt ce îi conferă statutul de traseu dificil.

Atracțiile turistice ale acestui traseu sunt: Localitatea Asău, Culmea |Runcu Stanelor și Mănăstirea Stirigoi.

Descarcă track gps: 4.Asau-Manastirea Stirigoi

Asău – Osoiu – Vf. Muncelu – Vf. Aluniș – Poiana Pietrosul – Păltiniș

Denumire traseu:  Asău – Osoiu – Vf. Muncelu – Vf. Aluniș – Poiana Pietrosul – Păltiniș

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: bandă albastră

Altitudine plecare/sosire: 414m/589m

Altitudine maximă: 1335m

Diferența de nivel: +1511m/-1336m

Lungime traseu: 23,8 km

Timp de parcurs: 8 – 9 ore

Grad de dificultate: dificil

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Culmea Preluca Tălharului

    Traseul pleacă din centrul comunei Asău, urmează drumul comunal spre satul Straja și, la aproximativ 500m după școala gimnazială, părăsim drumul comunal și intrăm pe o străduță lăturalnică, strada Parcului. Urmând traseul marcat cu bandă albastră pe drumul de pământ, la aproximativ 1,5 km de Primăria Asău, ascunsă în pădurea de pini, în partea dreaptă, vom întâlni o stâncă mare care are o legendă frumoasă. Continuăm traseul după marcajul existent, străbătând o minunată zonă de creastă, de unde vom avea o priveliște frumoasă asupra comunei. La 3,5 km față de centrul comunei vom ajunge la Lacul Osoiu  (local numit Lacul Sâmbeteanu sau Lacul fără fund), un lac natural, cu o suprafață de circa 2 ha, rezultat în urma unei străvechi alunecări de teren, petrecută pe pantele sudice ale Dealului Muncelu al Prelucăi Tâlharului – unul dintre picioarele sud-estice ale Munților Tarcău. După ce admirăm frumusețea lacului, vom continua traseul spre Vf. Chicera, de unde ne vom îndrepta pe creasta principală a muntelui, ajungând la zona numită ’Lacul Sec’. Această zonă are o deschidere  de unde putem admira Munții Ciucului. Traseul își are direcția spre Vf. Muncelu, parcurgând poteca de pe culmea Preluca Tălharului, poteca veche numită ’Cărarea Boierească. Ajungem pe Vf. Muncelu după un moment de repaus la stâna poziționată la doar 200m de vârf unde, de altfel, ne putem bucura de o mâncare tradițională. Ne vom continua deplasarea spre Vf. Falca Porcului. Din acest punct, traseul își are direcția pe culmea principală, printr-o mirifică pădure de molid. După aproximativ 30 de minute, vom ajunge pe cel mai înalt vârf de pe traseu, anume Vf. Aluniș. Din acest loc, ușor spre dreapta, începe coborârea pe culmea Iacob Pietrosu, iar în ultima șa traseul coboară pe un drum forestier, ajungând într-o zonă de islaz de unde vom continua paralel cu părâul Iacob, pâna în drumul comunal din satul Păltiniș. Traseul are o lungime de 23,8km, putând fi parcurs în aproximativ 8-9 ore, din acest motiv este cotat ca traseu dificil. Altitudinea maximă pe care o putem atinge pe acest traseu este 1335m cu o diferență de nivel de +1511m/-1336m.

Descarcă track gps: 5.Asau-Osoiu-Vf Muncelu-Vf Alunis-Poiana Pietrosul-Paltinis

Asău – Părâul Boului – Stânca Paisa – Culmea Runcu Stânelor

Denumire traseu:  6.Asău – Părâul Boului – Stânca Paisa – Culmea Runcu Stânelor

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: triunghi albastru

Altitudine plecare/sosire: 519m/1004m

Altitudine maximă: 1004m

Diferența de nivel: +538m/-52m

Lungime traseu: 4,59 km

Timp de parcurs: 2 – 2,5 ore

Grad de dificultate: usor

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Stânca Paisa, Culmea Runcu Stânelor

Traseul pleacă din satul Apa Asău, din punctul numit Bartea. Vom urma drumul forestier axial, iar la aproximativ 2,5 km părăsim acest drum spre partea dreapta. Continuăm prin pădure pe poteca marcată ce ajunge la Stânca Paisa de unde părăsim poteca urmând indicatorul, loc din care putem admira Stânca Paisa și, în plan îndepărtat, munții Tarcăului. După popasul făcut la această stânca, ne vom continua traseul marcat aproximativ 100 de metri, loc unde este amplasat un punct de popas cu masă, bancă și, cel mai important, un izvor cu apă potabilă. Traseul continuă după marcajele amplasate până la intersecția cu traseul bandă galbenă ( Asău- Mănăstirea Stirigoi). Din acest punct avem doua variante: putem continua traseul spre Mănăstirea Stirigoi sau ne putem întoarce spre Asău pe traseul bandă galbenă. Lungimea acestui traseu este de 4,59km, având o diferență de nivel de +538m/-52m. Acest traseu este accesibil in toate anotimpurile, fiind parcurs in aproximativ 2 – 2,5 ore, și are un grad de dificultate scăzut.

Descarcă track gps:6.Asau-Paraul Boului-Stanca Paisa- Culme

Asău – Părâul Nogea – Culmea Runcu Stânelor

Denumire traseu:  7.Asău – Părâul Nogea – Culmea Runcu Stânelor

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: cruce galbenă

Altitudine plecare/sosire: 414m/592m

Altitudine maximă: 960m

Diferența de nivel: +640m/-102m

Lungime traseu: 10,7 km

Timp de parcurs: 3 ore

Grad de dificultate: usor

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Valea Nogea, Culmea Runcu Stânelor

Traseul pleacă din centrul comunei Asău, urmează drumul comunal spre satul Apa Asău, iar din punctul Nogea vom urma cursul pârâului cu același nume, pe fostul drum petrolier, un drum sinuos care traversează poiana unde vom întâlni câteva sonde petroliere și de unde vom avea o priveliște minunată spre munții Tarcăului. La un moment dat vom ajunge pe culmea Runcul Stânelor, unde ne vom intersecta cu traseul bandă galbenă (Asău- Mănăstirea Stirigoi). Cu aproximativ 100 de metri înainte de intersecția cu traseul bandă galbenă, pe partea stânga, vom întâlni un izvor cu apă potabilă, din care se alimentează șipotul pentru adăparea animalelor de la stâna de vară, din imediata apropiere. Acest traseu atinge altitudinea maximă de 960m, diferența de nivel fiind +640m/-102m. Lungimea traseului este de 10,7 km ,dar datorita reliefului ce ne permite sa il parcurgem in doar 3 ore il putem clasifica ca si traseu cu grad de dificultate scazut.

Descarcă track gps:7.Asau-Paraul Nogea-Culme

Bartea – Culmea Agăștin – Vf. Muncelu

Denumire traseu:  8.Bartea – Culmea Agăștin – Vf. Muncelu

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: triunghi roșu

Altitudine plecare/sosire: 522m/1278m

Altitudine maximă: 1278m

Diferența de nivel: +894m/-139m

Lungime traseu: 6,95 km

Timp de parcurs: 3,5 – 4 ore ore

Grad de dificultate: mediu

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Culmea Agăștin, Vârful Muncelu

Traseul pornește din drumul comunal ce duce spre satul Păltiniș, de la gura Bartei, după ce trecem podul peste râul Asău. Dincolo de pod se află un spațiu larg pentru parcare. Continuâm aproximativ 200 de  metri pe a treia uliță la stânga, pe un drum forestier spre valea Bartei.  La ieșirea din sat, ultima construcție pe stânga fiind cantonul silvic Bartea. Suim piciorul de deal de vizavi de clădirea cantonului silvic Bartea folosind un vechi drum petrolier ce duce la o sondă dezafectată, folosită drept suport pentru antenele GSM. De lângă sondă părăsim drumul și urcăm panta înierbată, destul de abruptă, urmând culmea. Odată cu liniștirea pantei vom descoperi o potecă lată, un vechi drum pastoral, încă folosită ca atare. Poteca este totodată hotar silvic între parcele forestiere, fiind marcată cu benzi roșii verticale. După o scurtă porțiune orizontală ce succedă primei pante, ne adunăm forțele pentru un prim urcuș abrupt, dar scurt, prelungit cu o pantă lejeră ce ne duce spre creștetul unui vârf numit și Piscul Bartei. Din acest punct coborâm  pâna la borna  IV 100, amplasata la intersecția unde vom părăsi drumul forestier, spre stânga. După o serie de suișuri și coborâșuri, ajungem în ultima șa  spre valea Bartea, o largă poiană în care există câteva sălașe de vară. Ne aflăm pe Plaiul Agăștinului care începe chiar din șaua joasă de după borna IV 100.  În aproximativ o oră, în care ne putem bucura de priveliștea minunată, urmând drumul pastoral, vom ajunge pe vârful Muncelu. Pe tot traseul vom întâlni forme de relief de tip ”șa” de unde vom avea numeroase punte de belvedere. Acest traseu se întinde pe o lungime de aproximativ 7 km, iar diferențele de nivel sunt: +894m/-139m. Este accesibil în toate anotimpurile, putând fi parcurs in 3,5-4 ore, gradul de dificultate fiind unul mediu. 

Descarcă track gps:8.Bartea-Culmea Agastin-Vf Muncelu

Asău – Pârâul Socer – Lacul Osoiu

Denumire traseu:  10.Asău – Pârâul Socer – Lacul Osoiu

Unitatea montană: Munții Tarcău – Goșmanu

Județul: Bacău

Marcaj: triunghi albastru

Altitudine plecare/sosire: 491m/693m

Altitudine maximă: 724m

Diferența de nivel: +271m/-69m

Lungime traseu: 2,88 km

Timp de parcurs: 1 oră

Grad de dificultate: ușor

Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile

Atractii turistice: Localitatea Asău, Lacul Osoiu

Traseul pleacă din drumul comunal spre satul Păltiniș, traversând podul peste râul Asău. La aproximativ 200 de metri vom urma drumul secundar pe partea stângă, paralel cu râul Asău. Urmând marcajele amplasate, traversăm islazul comunal, de unde vom avea un minunat punct de belvedere asupra satului Asău. După traversarea islazului vom întâlni o mică zonă împădurită din care vom ieși într-un gol alpin. Parcurgând traseul după indicatoarele amplasate, la aproximativ 400 de metri vom ajunge la Lacul Osoiu, obiectivul principal al acestui traseu. Lacul Osoiu, numit de către localnici ca Lacul Sâmbeteanu sau ,,Lacul fără fund”, un lac natural, cu o suprafață de aproximativ 2 ha, rezultat în urma unei străvechi alunecări masive, petrecută pe pantele sudice ale Dealului Muncelu.  Acest lac este special prin forma sa de copac, dar și pentru existența unor viețuitoare acvatice, printre acestea se regăsește și Otrățelul de baltă, una din foarte puținele specii de plante carnivore din România. Acest traseu se întinde pe o lungime de 2,88 km, putând fi parcurs în aproximativ o oră și este accesibil în toate anotimpurile.

Descarcă track gps:10.Asau-Parau Socer – Lac Osoiu

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112