Skip to content

Noutăți

Un proiect benefic pentru locuitorii și vizitatorii stațiunii de la poalele Munților ,,Nemira”
La Slănic-Moldova, a avut loc, duminică, 20 august, conferința de lansare a proiectului ,,Implementare de măsuri active de conservare a biodiversității în baza Planului de Management al sitului Natura 2000 Slănic”. Noul proiect este unul axat nu doar pe protejarea mediului și a biodiversității, ci și pe dezvoltarea sustenabilă a regiunii Slănic-Moldova, contribuind astfel la creșterea calității vieții și la conservarea patrimoniului natural, vital pentru generațiile viitoare. De asemenea, proiectul vizează și valorificarea resurselor naturale ale regiunii, cu un impact pozitiv asupra potențialului turistic local.
La eveniment au participat și au rostit alocuțiuni, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, primarul stațiunii Slănic-Moldova, Gheorghe Baciu, președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Vasile Carnariu, directorul Direcției Silvice Bacău, Viorel Ghelasă, alți reprezentanți ai unor instituții publice locale și județene.
Proiectul în date tehnice
Pe lângă obiectivul general al proiectului, care constă în conservarea biodiversității în situl de interes comunitar ,,Slănic”, mai există o serie de obiective specifice, cu activități din care trebuie să rezulte următoarele: peste 170 de zone umede noi create și zone umede adâncite pentru amfibieni, pe o suprafață de peste 100 de ha; 100 de refugii, hibernacule sau spații pentru estivare, pentru amfibieni și reptile, pe o suprafață de aprox. 200 de ha; 24 de km de marcaj; habitate cu specia ,,Saxifraga cymbalaria” protejate pe o suprafață de 3, 2 ha (floare unică în lume); aprox. 0, 375 ha de suprafață, cu 30 de arbori remarcabili marcați și o bază de date cu amplasamentele arborilor respectivi; un traseu tematic de-a lungul pârâului ,,Pufu”, realizat și marcat, în lungime de aprox. 3, 5 km și 12 panouri montate pe traseu; un traseu tematic în zona DN12B (între hotel ,,Venus” și punctul ,,Cascada”), în lungime totală de 1. 000 de m; opt protocoale de monitorizare, completate pentru 5 specii și 3 habitate de interes comunitar; un film documentar de maximum 30 de minute; o campanie de consultare și conștientizare a publicului larg. Proiectul, în valoare totală de 3. 945. 181 lei, din care, valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 3. 353. 404 lei, va fi implementat în perioada iulie – decembrie 2023.
Orașul Slănic-Moldova este partener în acest proiect, iar Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este beneficiarul finanțării și lider în cadrul parteneriatului.
Câte ceva despre situl ,,Natura 2000 Slănic”
Este o arie naturală declarată de importanță comunitară, care se întinde în partea sud-vestică a județului Bacău, pe teritoriul administrativ al orașului Slănic-Moldova și al comunei Dofteana, în apropierea drumului național DN12B, care leagă orașele Slănic-Moldova și Târgu-Ocna. Aceasta este parte integrantă a rețelei ecologice europene ,,Natura 2000” în România și se întinde pe o suprafață de 1. 408 ha. Aici se conservă habitate naturale de tip ,,fânețe montane”, ,,păduri de fag” (de mai multe tipuri), ,,păduri acidofile” și ,,vegetație lemnoasă”. Fauna este constituită din mai multe specii protejate, precum ,,ivorașul cu burtă galbenă” (o broscuță de circa 5 cm aflată pe lista roșie a IUCN – Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), ,,șarpele lui Esculap”, ,,șopârla de munte”, ,,vipera”, ,,șopârla de câmp”, ,,salamandra de foc”, ,,brotacul verde de copac”, ,,broasca roșie de munte”, ,,broasca râioasă brună”, insecte și amfibieni. La nivelul florei este semnalată prezența mai multor specii floristice, printre care ,,breabăn”, ,,omag”, ,,cădelniță”, ,,crucea voinicului”, ,,piciorul cocoșului” sau ,,Saxifraga cymbalaria”, specie endemică pentru Munții ,,Nemira”. Conform site-urilor de specialitate, ,,speciile endemice sunt un tip special de organisme care se găsesc exclusiv într-o anumită regiune sau zonă geografică; aceste specii nu se găsesc în mod natural nicăieri în lume și sunt limitate la un habitat foarte particular, ceea ce înseamnă că ele sunt cu adevărat unice și reprezintă o parte valoroasă a biodiversității unui loc”.

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112