Skip to content

Noutăți

Binecunoscută pentru efectele curative ale izvoarelor sale minerale, pentru aerul ozonat și frumusețile naturale unice, stațiunea Slănic-Moldova a fost și în vremurile de odinioară, una dintre cele mai căutate, mai apreciate și mai promovate stațiuni balneare din țară și din străinătate.
Un proiect pentru istoria stațiunii și jurnalismului românesc
Proiectul ,,Ziarul Curierul Slănicului-Moldova” – principalul promotor al imaginii stațiunii Slănic-Moldova în perioada de dinainte și de după prima mare conflagrație a lumii”, demarat în luna iulie 2022 și dedicat binefacerilor acestei stațiuni, ajunge în zilele următoare la episodul cu numărul 60, iar acesta își va continua parcursul, urmând să fie finalizat în această vară, adică prin iulie – august 2024, împreună, cel mai probabil și cu o carte evocatoare în acest sens.
Proiectul este inițiat și derulat de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (SPJPTCAS), prin persoana inspectorului de specialitate și publicistului, Romulus-Dan Busnea, cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași (BCU Iași), Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” din Cluj (BCU Cluj) și ziarului ,,Deșteptarea”.
Pe această cale, aș dori să adresez mulțumiri, în primul rând și în mod special, BCU Iași, care a pus la dispoziție toate numerele care există în colecțiea ziarului ,,Curierul Slănicul-Molodvei”, BCU Cluj, care a completat colecția cu alte câteva numere pe care le deține, SPJPTCAS Bacău, pentru susținerea proiectului, ziarului ,,Deșteptarea”, care publică serialul cu toată generozitatea, tuturor celor care apreciază și susțin un astfel de demers.
Și nu în ultimul rând, cititorilor, ca și fondatorului și redactorului Curierului, gazetarul ieșean, M. Miereanu, cel care merită din plin recunoștința noastră veșnică, pentru că a făcut posibilă această frumoasă și inedită poveste…
,,Curierul Sănicului-Moldova”, primul ziar care a apărut într-o stațiune din România, scurtă prezentare
Cunoașterea și promovarea stabilimentului balnear de la Slănic-Moldova s-a realizat cum nu se poate mai bine, prin intermediul ziarului ,,Curierul Băilor Slănic”, care a văzut lumina tiparului în 26 iunie 1897, cu 125 de ani în urmă ! În acel an, între 26 iunie – 7 august apar 8 numere (la prețul de 10 bani ziarul), urmând a se continua în acest mod în următorul sezon balnear, dar intenția nu poate fi materializată decât în iulie 1903, dată de la care ziarul se va tipări cu titlul ,,Curierul Slănicului-Moldova”. Astfel, pe o perioadă de 14 ani (1897, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1915, 1916 și 1932) s-au editat în fiecare sezon estival, între 4 și 11 numere, tipărite la Iași. Redacția ziarului își avea sediul în incinta unor hoteluri din stațiune și era condusă, la doar 22 de ani, de M. Miereanu (pseudonimul lui Iacob Moses Hönig, născut în Iași la 13 mai 1875), proprietar și redactor fondator al Curierului, colaborator la ziarul ,,Universul”, dar și unul dintre fondatorii ,,Cercului Ziariștilor Profesioniști” din Iași (1922). În fapt, ziarul s fost și rămâne un model peste timp de promovare a turismului balnear din „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar.
Raportată la greutățile inerente editării unei publicații locale în acele vremuri, apariția ziarului ,,Curierului Slănicului-Moldova” rămâne în istoria gazetăriei noastre, ca un act de curaj și abnegație, susținut cu eforturi și sacrificii, pe care numai înfocați admiratori ai stațiunii l-ar fi putut îndeplini și duce la bun sfârșit…
Apreciată ca atare, așa cum avea să semnaleze elogios presa vremii, această minunată publicație de sezon a fost prezentată ca ,,singurul ziar ce apare într-o stațiune balneară a României” (fapt consemnat în gazetele ,,Adevărul”, ,,Țara”, ,,Secolul”, ,,Epoca” etc). De menționat este faptul că de-abia în 1931 este tipărită la București, o publicație dedicată stațiunilor din întreaga țară, intitulată ,,Curierul băilor, stațiunilor turistice și turismului”, cu apariții în cursul sezonului balnear și bilunare în restul anului.
Și iată că, în vara anului 1897, pe când așezământul era administrat de Epitropia ,,Sfântul Spiridon” din Iași, vilegiaturiștii aflați în stațiunea Slănic-Moldova luau cu asalt chioșcul cu ziare, unde era expus primul număr al publicației ,,Curierul Băilor Slănic”, bisăptămânal subintitulat ,,Jurnal dedicat vizitatorilor”, ziar cu o existență estivală, redactat în patru pagini (format 32 x 24 cm). Pe atunci, trei luni pe an, respectiv iunie, iulie și august, aproape o mie de vizitatori căutau alinarea suferințelor bând apă de la cele zece izvoare minerale, câte se captaseră la acea dată.
În paginile ziarului, adevărate file de istorie, au rămas înscrise, pe lângă preocupările care ne oferă ambianța ,,romantescă” a Slănicului din ,,la belle epoque”, și variatele creații literare ale scriitorilor Wilhelm de Kotzebue (care descrie pentru prima oară stațiunea într-o călătorie pe care a făcut-o aici pe la 1856), Costache Conachi, Nicu Gane, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, N. A. Bogdan, Costache Negri, Alexandru Vlahuță, care au semnat ani de-a rândul în paginile Curierului.
În primele numere apărute în 1897, ziarul ,,Curierul Băilor Slănic” prezintă un istoric al dezvoltării stațiunii și descrie izvoarele minerale de aici, cu proprietățile lor chimice și fizice.
De asemenea, cititorilor li s-a pus la dispoziție și un ,,Raport medical despre stagiunea balneară la băile de la Slănic din Moldova pe anul 1896”, întocmit în fiecare an pentru Epitropia ,,Sfântul Spiridon” din Iași, de către dr. Ludovic Russ junior, medic primar la Spitalul ,,Sf. Spiridon”, epitrop al Spitalului de copii „Caritatea”, medic diriginte al stațiunii balneare Băile Slănic-Moldova și profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Iași. Și tot ,,Curierul Băilor Slănic” ne informează despre concertul muzicii Regimentului 4 Roșiori, în Chioșcul de Muzică din fața Cazinoului (finalizat în 1894). Jurnalul mai insera în paginile sale, după modelul ziarelor similare din stațiunile balneare reputate ale Europei Occidentale, lista tuturor vizitatorilor ,,nefăcând nicio omisiune”, informații despre metodele terapeutice, apele, flora și fauna stațiunii, condițiile de cazare și agrement cu tarifele lor, programul manifestărilor culturale și al excursiilor în zonă, poezii, epigrame, cronici rimate, intreviuri, eforii și filantropii Slănicului, publicitate etc.
Mai târziu, rubricile ziarului devin mai variate și mai interesante: ,,Reportagiul Slănicului”, ,,Slănicul Medical”, ,,Crâmpeie din viața Slănicului”, ,,Știri din Slănic”, ,,Vizitatorii băilor Slănic”, ,,Păreri din Slănic”, ,,Ecouri”, ,,Viața și farmecul Slănicului”, ,,Clipe vesele”, ,,Teatrul din Slănic”, ,,Simpatiile noastre”, ,,Anecdote balneare” etc.
Renumele internațional al Slănicului Moldova, la care a contribuit în mare măsură și acest ziar, poate fi apreciat după numărul mare de oaspeți străini veniți din Paris, Londra, Viena, Milano, Florența, Port-Said etc. Și pe bună dreptate, redactorul-șef al ziarului, M. Miereanu, sublinia cu mândrie și satisfacția unei misiuni sacre îndeplinite, în editorialul ,,După 30 de ani”, apărut în numărul festiv din 26 iulie 1932: ,,Timp de 14 ani, fără întrerupere, ziarul nostru și-a făcut conștiincios datoria, contribuind la înălțarea celei mai frumoase stațiuni din România, Slănicul Moldovei…”
De la povestirile inegalabilului Ion Creangă, care a vizitat în câteva rânduri stațiunea, de la consemnarea primului concert public susținut de George Enescu în parcul stațiunii, pe când încă nu împlinise nouă ani, a momentelor războiului și apoi la renașterea și dezvoltarea stațiunii, la binefacerile izvoarelor minerale, la bogata activitate cultural-artistică desfășurată în Slănic-Moldova, ziarul a preamărit acest minunat colț de rai. O tradiție, care, după câteva încercări de după 1990, ar trebui reînviată, spuneam eu cândva…
Premoniția din 1912 a redactorului-șef al Curierului s-a adeverit!
În articolul ,,Slănicul de Ieri și de Azi…”, din Curierul Slănicului-Moldova, Nr. 7, Anul X, Marți, 24 iulie 1912, la finalul său, redactorul-șef și fondatorul ziarului, M. Miereanu, spunea: ,,Ca mâine ne vom duce și noi din Slănicul de azi; în anul 2022, niciunul dintre toți aceștia care se plimbă pe-aici voioși, în bătaia luminilor de seară, nu va fi decât ceea ce este azi, serdarul Mihălucă… Slănicul de peste ani nu va semăna poate, cu Slănicul de astăzi, mai mult decât seamănă cel de azi cu cel de ieri. Toate se vor fi schimbat, în bine firește, tot în mai bine, toate până la rândurile cu care cronicarul de atunci va scrie și el câteva rânduri de aducere aminte, că peste Slănicul serdarului Mihălucă a mai trecut un veac și unsprezece ani, peste veacul și cei unsprezece ani la care suntem acum!”
Mențiune: dacă ne raportăm la anul 1800 ca dată a descoperirii primului izvor mineral, așa cum greșit apărea în ziar (1801 fiind cel conform datelor istorice), prezicerea lui Miereanu este corectă, întrucât în 1912 se făceau 111 ani de la 1800, iar în 2022, alți 111 ani, de la 1912. În realitate însă, sunt 110 ani, nu 111, dar premoniției lui Miereanu i se poate acorda această marjă de eroare!
Așadar, vrednicule coleg de breaslă, premoniția ți-a fost împlinită, iar munca ta, de ani și ani de zile, îți este acum răsplătită și pe veci recunoscută!
Deci, fie la 111, fie la 110 ani de la 1912, am redescoperit acest ziar și am pornit un serial online (unic în România), care oglindește rolul extrem de important pe care ,,Curierul Slănicului-Moldova” l-a avut, pe toată durata apariției sale, în scrierea istoriei și promovarea acestei minunate stațiuni. Fiecare număr al ziarului a fost adaptat, adnotat și completat, într-o reconstituire istorică, nu doar pentru trecutul, dar și pentru viitorul acestei minunate stațiuni pe care o îndrăgim cu toții, Slănicul-Moldovei…
În loc de încheiere
Raportată la greutățile inerente editării unei publicații locale în acele vremuri, apariția ,,Curierului Slănicului-Moldova” rămâne în istoria gazetăriei noastre ca un act de curaj și abnegație, susținut cu eforturi și sacrificii, pe care numai înfocați admiratori ai stațiunii l-ar fi putut îndeplini și duce la bun sfârșit…
Sperăm ca povestea acestui ziar să vă redescopere plăcerea lecturii publicațiilor din trecut și să reușească să vă introducă în atmosfera tihnită, plină de armonie și binefaceri dintre cele mai diverse, care a caracterizat Slănicul-Moldovei, într-una dintre cele mai frumoase perioade ale existențai sale, La Belle Epoque…
Serialul poate fi urmărit pe site-ul SPJPTCAS Bacău, www.turism-bacau.ro și pe site-ul ziarului ,,Deșteptarea”, www.desteptarea.ro.
Așadar, urmăriți-ne, povestea continuă!

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112