Skip to content

Noutăți

Continuăm periplul nostru prin împrejurimile Moineștiului și ajungem pe un traseu turistic creat în 2020, cu sprijinul unor firme și instituții din Moinești, respectiv Agenția de Turism ,,Carina Travel”, Agenția de Dezvoltare Locală și Regională (ADLR) și Ocolul Silvic, împreună cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (SPJPTCAS).
Traseul începe din municipiul Moinești, care deservește și arealul sudic și sud-estic al Munceilor Uture și al prelungirii Runcu Stânelor din Munții Tarcăului, prin valea Tazlăului Sărat.
Așadar, pornim din Moinești și o luăm prin cartierul Găzărie spre satul Valea Arinilor, din comuna Măgirești și ajungem pe o culme, cu o priveliște absolut superbă asupra Văii Tazlăului și comunei Zemeș. Este vorba despre Dealul Piatra Crăpată, situat la 880 m altitudine, undeva la granița dintre Zemeș și Moinești.
Traseul are un grad de dificultate ușor, este marcat cu simbolul cruce galbenă, are o lungime de aproximativ 5 km și poate fi străbătut în aproximativ 3 ore.
Munceii Uture reprezintă o structură periferică (în extremitatea sud-estică), dar bine individualizată a Munților Tarcăului, fiind străbătuți de râul Tazlău și de afluenții acestuia, Tazlăul Sărat și Frumoasa. ,,Acești munți sunt formați dintr-o muchie unică, rectiliniu direcționată de la nord-vest spre sud-est, relativ constantă altitudinal (800-1.000 m), desprinsă dintr-un tentacul al Culmii Runcul Stânelor. Din ea se întind spre est picioare deluroase, toate, interfluvii determinate de afluenții de dreapta ai Tazlăului din aval de Frumoasa. Alcătuirea geologică este cea predominantă a Munților Tarcăului: strate masive de gresie, supuse unei eroziuni pronunțate, de pe urma căreia au rămas câțiva martori cu alcătuiri ce stârnesc, deopotrivă, admirația și imaginația privitorului”, ne spune Lucian Șerban, profesor de geografie și publicist băcăuan.
Munții Tarcău-subunitate montană a grupei centrale a Carpaţilor Orientali sunt reprezentaţi în nord-vestul judeţului Bacău prin jumătatea lor sudică, bine delimitată în vest, sud şi est de valea Trotuşului, Depresiunea Comăneşti, şaua Moineşti şi Depresiunea Tazlău-Caşin. Aspectul general este unul de munţi şi muncei, cu altitudini medii de 1.100-1.300 m, cu orientare generală NNV-SSE. Culmile interfluviale sunt larg vălurite, cu vârfuri teşite şi spinări domoale, mărginite de versanţi abrupţi. Sunt dezvoltaţi pe o mare varietate a faciesurilor petrografice (gresii, argile, marne în alternanţă cu conglomerate şi calcare) aparţinând succesiunii tuturor celor cinci pânze ale flişului ce caracterizează Carpaţii Orientali. Munții Tarcău sunt dominați de Vârful Grindușu (1.664 m), cel mai înalt din județul Bacău, aflat la granița cu județul Neamț.
Coordonatele GPS ale traseului: 46°31’41,54″N , 26°29’36,32″E

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112