Rută Ecumenică

Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău

1. Denumire rută: Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău

2. Tematică rută: religioasă.

3. Descrierea obiectivelor:

Toate lăcașurile de cult  județul incluse în Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău,  au căi de acces care permit folosirea unui autovehicul. Pozele au fost realizate de autoritățile județene. Nu se percep taxe de vizitare. Bisericile și mănăstirile pot fi vizitate oricând, între orele 08.00-17.00.

3.1. Catedrala ortodoxă “Înălțarea Domnului”, Bulevardul Unirii, orașul Bacău. Construcția Catedralei ortodoxe „Înăltarea Domnului” a început în anul 1991. Aceasta este unul dintre cele mai mari lăcașuri de cult de religie ortodoxă din Europa, ea situându-se pe locul patru, dupa fosta catedrală ortodoxă “Sfânta Sofia” din Istambul, catedrala nouă din Moscova și cea din Parnes (Grecia). Catedrala care se ridică în centrul Bacăului, are ziduri de beton ce ating în anumite tronsoane o grosime de un metru. Cele 18 clopote cu care este dotată catedrala, au fost fabricate la Innsbruck. Dintre acestea, 13 sunt concepute cu o formă specială și sunt sincronizate de computere, celalalte 5 sunt clopote clasice.

 

 

3.2. Biserica romano-catolică “Sfinții Apostoli Petru și Paul”, Aleea Iulian Antonescu, orașul Bacău, este un lăcaș de cult modern cu o arhitectură impunătoare, ridicat în anul 2005 în centrul municipiului Bacău, fiind considerată cea mai mare biserică romano-catolică din Moldova. Având o înălțime totală de 77 de metri, ea se află în prezent pe locul al 4-lea între bisericile din România. Interiorul are formă de amfiteatru cu parter şi două etaje, cu o cupolă imensă ce oferă un aspect deosebit bisericii, neavând stâlpi centrali de susţinere. Cele trei clopote ale catedralei au fost realizate cu instalații electronice și au fot turnate în Padova (Italia).  

 

 

3.3. Biserica “Precista”, Str. 9 Mai, nr. 48, Bacău, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, parte componentă a Ansamblului Curții Domnești Bacău, a fost construită în vremea lui Ştefan cel Mare, de fiul său, Alexandru, fiind sfinţită la 1 ianuarie 1491. Construită din piatră și cărămidă, în stilul specific epocii lui Ștefan cel Mare, biserica este foarte bine proporționată, de plan treflat cu turlă, având o lungime de 25,68 m. Biserica Precista a rezistat în timp, prin unele transformări și reparații întreprinse în secolul al XVII-lea în vremea domnitorului Vasile Lupu. Din această perioadă provine o piatră de mormânt de la 1636, aparținând domniței Cristina, soția nobilului Mihai Fotena Postelnic, unul din ctitorii bisericii.

 

3.4. Mănăstirea Pogleț se află în partea de nord a comunei Corbasca, la o distanță de 5 kilometri de aceasta, într-o poiană mare, înconjurată din toate părțile de păduri de stejar. Mănăstirea a fost construită în anul 1734, fiind închisă începând cu 1866, din cauza secularizării averilor mănăstirești. Pe 1 septembrie 1996, după o perioadă de 130 de ani de la dezființarea mănăstirii, a fost oficiată prima Sfântă Liturghie. Biserica de lemn “Buna Vestire” este declarată monument istoric datorită arhitecturii interesante, cât și a vechimii sale. Mănăstirea adăpostește cea mai veche icoană din județul Bacău, reprezentând “Izvorul Tămăduiri”. Sfânta icoană este pictată pe lemn și poartă amprenta secolelor.

 

 

3.5. Mănăstirea ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Răchitoasa. Istoria acestei mănăstiri, se întinde pe o perioadă de patru secole. La sfârșitul veacului al XVII-lea a fost construită la Răchitoasa o bisericuță din lemn de stejar, care se găsea lângă Mănăstirea Răchitoasa de astăzi. Mai apoi, în anul 1697, Theofana, fiica voievodului Mihail Racoviță, împreună cu soțul acesteia, au zidit actuala mănăstire. Din nefericire, biserica mănăstirii Răchitoasa a fost dărâmată de cutremurul din 31 mai 1739. A fost renovată ultima oară, la sfârșitul secolului XIX, fiind recent restuarată în 2015, integral din fonduri europene. Aceasta a devenit una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei.

 

3.6. Mănăstirea ortodoxă “Buna Vestire”, Tisa Silvestri, Odobești se află într-o zonă de dealuri şi văi, la marginea unei păduri. Mănăstirea este relativ nouă, construită şi reactivată după anii ’90. Mănăstirea Tisa a fost atestată documentar pentru prima oară la 1729 și din 1895 există mențiunea că la Tisa fusese un schit de călugări. Dupa 20 noiembrie 1996 s-a început reconstrucția ei de către maicile care acum trăiesc în mănăstire. Biserica mică a mănăstirii a fost sfințită în 2003 iar cea mare în 2010. Maicile se gospodăresc singure și au diverse îndeletnicirii printre care agricultura, apicultura, pictura, confecţii și realizarea de goblenuri.

 

 

3.7. Mănăstirea ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Diaconești, Agăș a fost ridicată la granița judeţului Bacău cu judeţul Harghita, între munţii Ciucului şi Tarcăului. În anul 1998, s-au pus bazele unei aşezări monahale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Construcţia primului corp de chilii a fost finalizată în anul 2000, cuprinzând o bucătărie, o sală de mese şi o capelă. Doi ani mai târziu au început lucrările pentru ridicarea unei biserici mari. Datorită cadrului natural în care se află aşezământul, noua construcţie a fost ridicată pe piatră de râu, bârne de molid şi brad, în stilul moldovenesc ştefanian.

 

 

3.8. Biserica ortodoxă “Sfinții Petru și Pavel”, Dărmănești. În anul 1924 enoriaşii din satul Boiştea împreună cu preotul Constantin Moiceanu au hotărât să ridice o nouă biserică la mijlocul parohiei, întrucât cea veche se dovedise neîncăpătoare. În vara anului 1924 s-au pus bazele noii construcţii. Biserica a fost construită, după anul 1938, din piatră cioplită de meşteri iscusiţi sub conducerea renumitului maistru pietrar Ion Silvestru din Comăneşti. Venind al doilea război mondial, lucrările au fost întrerupte, acoperirea bisericii făcîndu-se abia în 1950. Biserica a fost pictată de pictorul Constantin Calinescu și a fost terminată în anul 1971.

 

 

 

3.9. Mănăstirea ortodoxă Măgura Ocnei”, Tîrgu Ocna se află pe culmea Măgurii, în sud-vestul orașului Tîrgu Ocna. Biserica mănăstirii poartă hramul „Înălțarea Domnului”. Schitul a avut în lunga sa existență trei biserici construite succesiv. Mănăstirea de maici din Măgura Ocnei a fost construită între 1750-1757. A  fost demolată în 1964, fiind amenajat aici un complex turistic. Ulterior mănăstirea a fost refăcută iar biserica actuală a fost construită în perioada 1990-1993. Biserica mănăstirii este o construcţie masivă din cărămidă şi piatră, placată cu piatră în exterior, în formă de cruce. Altarul spaţios este luminat de o fereastră cu vitralii la est. Catapeteasma este din lemn de stejar frumos sculptat. Pictura bisericii este executată în tehnică frescă, iar icoanele în ulei. 

 

3.10. Biserica ortodoxă “Sfânta Varvara” din salina Tîrgu Ocna este o biserică impresionantă, atât prin arhitectura originală a acesteia, cât şi prin poziționarea ei. Biserica este închinată ocrotitoarei minerilor și se află într-o imensă salină, mina de sare “Trotuş”, din oraşul Tîrgu Ocna. Aproape întregul mobilier al bisericii este lucrat în sarea muntelui. Astfel, aplicele de pe pereţi, candelabrul, stranele, scaunul arhieresc şi alte obiecte de cult, formează un tot unitar cu locul în care sunt aşezate. Biserica Sfânta Varvara a rămas şi în prezent una dintre puţinele biserici din ţara noastră, construite în saline, şi singura din Europa realizată aproape integral din sare.

 

 

3.11. Mănăstirea ortodoxă “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Slănic-Moldova este situată la o altitudine de 900 metri, pe muntele Bolovanu, la aproximativ 10 kilometri de staţiunea Slănic Moldova. Iniţiatorii şi susţinătorii principali ai construcţiei au fost doi cetăţeni americani, de origine română. Lucrările au început în anul 2000, iar biserica a fost sfințită în 2006. Catapeteasma bisericii este din stejar sculptat, iar clopotele sunt așezate pe un schelet metalic.

 

 

 

3.12. Biserica romano-catolică Preasfânta Treime”, Oituz.  De-a lungul timpului, pe locul bisericii “Preasfânta Treime” din Oituz au fost alte așezământe de cult care au fost distruse. Prima biserică, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită din lemn în anul 1734. În anul 1854 s-a ridicat o biserică din piatră, care s-a păstrat până la primul război mondial când a fost distrusă în timpul luptelor care s-au dus în zonă. După război, s-a construit din piatră, în anul 1924, actuala biserică, având hramul “Preasfânta Treime”.  Biserica este impresionantă atât prin arhitectura exterioară cât și interioară.

 

 

3.13. Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, Onești. Borzești este localitatea în care s-a născut marele domnitor Ștefan cel Mare. Biserica a fost costruită de domnitor împreună cu fiul lui, Alexandru, între anii 1493-1494. Sub masa Sfântului Altar din biserică se află rădăcina stejarului din Borzești, de care, spune legenda, a fost spânzurat Gheorghiță, unul dintre cei mai buni prieteni din copilăriei al voievodului Ștefan cel Mare. Ultima renovare s-a încheiat în anul 2005, a fost realizată de pictorul Grigore Popescu și a inclus lucrări de pictură interioară murală. În interiorul curții bisericii se află Muzeul de Cultură și Artă Religioasă, deschis în anul 1994, cu un patrimoniu cultural important: icoane, obiecte de cult şi cărţi vechi religioase din secolele XVII-XIX.

 

 

3.14. Mănăstirea ortodoxă “Sfânta Treime”, Bogdana, Ștefan cel Mare. Mănăstirea din localitatea Bogdana a fost ctitorită de marele logofăt Solomon Bârlădeanu la 1670, și a fost refăcută după 1755 de episcopul Ioanichie. Biserica a mai fost reparată în perioada 1932-1933. Zidită din piatră și cărămidă, cu ziduri de apărare și turn de coplotniță, cu biserica în plan treflat, a avut ca model necropola lui Ștefan cel Mare de la Putna. După cel de-al doilea război mondial, mănăstirea a cunoscut o viață intensă monahală, devenind una dintre cele mai mari mănăstiri a județului Bacău. Aici se află și o importantă colecție de cărți religioase și icoane vechi din secolele XVI-XVIII.

 

 

3.15. Biserica ortodoxă Sfinții Voievozi Mihail si Gavril”, Mănăstirea Cașin a fost construită in 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, pe locul unui schit vechi. Planul bisericii, arhitectura fațadelor și dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii Golia din Iași, dar formele sunt simplificate. Biserica era înconjurată de case domnești și de un zid de piatra înalt și puternic cu turnuri ca de cetate, fiind concepută ca loc de apărare. În urma cutremurului din 1805, fiind grav avariată, mănăstirea a fost reparată de starețul grec Ierotei, iar între 1836-1839 de starețul Isaaia din Constantinopol.

 

 

4. Lungimea totală a rutei: Punctul de pornire este orașul Bacău, iar cel de încheirere este localitatea Mănăstirea Cașin, distanța totală fiind de 387 km.

5. Durata: Catedrala ortodoxă “Înălțarea Domnului”, Bacău – 2. Biserica romano-catolică “Sfinții Apostoli Petru și Paul, Bacău = 500 metri (5 min) – 3. Biserica “Precista”, Bacău = 300 m (3 min)– 4. Mănăstirea Pogleț, Corbasca, cu trecere prin localitatea Răcăciuni = 47 km (52 min)  – Podu Turcului – 5. Mănăstirea ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Răchitoasa, = 61 km (72 min) – 6. Mănăstirea ortodoxă “Buna Vestire”, Tisa Silvestri, Odobești = 35 km (51 min) – Bacău –  Comănești – Moinești – 7. Mănăstirea ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” Diaconești, Agaș = 101 km (112 min) – 8. Mănăstirea “Sfinții Petru și Pavel”, Dărmănești – 28 km (33 min) – 9. Mănăstirea ortodoxă “Măgura Ocnei”, Târgu Ocna = 17 km (17 min) – 10. Biserica ortodoxă “Sf. Varvara”, Târgu Ocna = 5 km (7 min) – 11. Mănăstirea ortodoxă “Ștefan cel Mare și Sfânt”, Slănic Moldova = 17 km (18 min) – 12. Biserica romano-catolică “Preasfânta Treime”, Oituz = 28 km (31 min) – 13. Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” Borzești, Onești = 13 km (15 min) – 14. Mănăstirea ortodoxă “Sfânta Treime” Bogdana, Ștefan cel Mare = 11 km (18 min) – 15. Biserica ortodoxă “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”, Mănăstirea Cașin = 23 km (33 min).

Total traseu: 387 km (467 min ~ 7 ore si 47 min)

6. Beneficiari: Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău se adresează atât unor beneficiari direcţi, cât şi unor beneficiari indirecţi.

Astfel, în categoria beneficiarilor direcţi se includ:

  • tineri (elevi și studenți), care realizează vizite inițiate de unitățile de învâțământ cu profil turistic sau religios;
  • populația activă din județele vecine (Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Vaslui, Neamt si Iasi) si Republica Moldova, care participă la circuite organizate;
  • pensionarii și alte categorii, care practică cu frecvență crescută, turismul religios;
  • agențiile de turism locale și naționale, care organizează circuite în județul Bacău;
  • lăcașurile de cult incluse în rută.

Beneficiarii indirecţi sunt reprezentați de:

  • unitățile de cazare și alimentație publică din județul Bacău;
  • societățile de transport rutier, aerian și feroviar;
  • micii întreprinzători și producători individuali de produse artizanale din localităţile, care sunt incluse în circuit;
  • administraţiile publice locale de pe raza localităţilor, unde se află lăcașurile de cult;
  • locuitorii județului Bacău.

7. Descrierea rutei.

Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău cuprinde cele mai frumoase lăcașuri de cult de pe meleagurile băcăuane, construite de domnitori (Biserica din Borzești, Onești) sau prin donații ale unor persoane simple (Mănăstirea din Slănic Moldova).

Unele din ele au avut o istorie zbuciumată, fiind dărâmate din cauza unor războie sau cutremure, dar au fost reconstruite, fiind mai puternice și  mai semețe ca niciodată.

În orașul Bacău se află două biserici mari (Catedrala ortodoxă și Biserica “Sfinții Petru și Pavel’), care au fost construite mai recent și a căror arhitectură este deosebită, fiind structurate pentru a fi foarte încăpătoare.

Domnitorul Ștefan cel Mare a construit în Bacău, mai multe biserici cel mai cunoscute fiind cea din Onești, de care este legată legenda stejarului din Borzești, și Biserica Precista din orașul Bacău, care a fost ctitorită de fiul său Alexandru.

Lăcașurile de cult sunt înconjurate de peisaje naturale deosebite, Mănăstirea Măgura Ocnei, fiind situată chiar pe un deal.  

În județul Bacău sunt și biserici unice, datorită materialului din care sunt construite. Astfel, Biserica Sfânta Varvara, care se află în Salina Târgu Ocna, este unică în Europa, aproape întregul mobilier bisericii fiind lucrat în sarea muntelui.

Bisericile din Bacău au avut ca model, clădiri religioase, foarte cunoscute în țară. Astfel, Biserica din localitatea Mănăstirea Cașin seamănă cu Biserica Golia din Iași, iar Biserica Mănăstirii Bogdana cu necropola lui Ștefan cel Mare de la Putna.

La Mănăstirea Bogndana și Biserica din Borzești se află  colecții de cărți religioase și icoane vechi. Mănăstirea Pogleț adăpostește cea mai veche icoană din județul Bacău, reprezentând “Izvorul Tămăduiri”. Sfânta icoană este pictată pe lemn și poartă amprenta secolelor

Biserica din Dărmănești și cea din Onești, au un farmec deosebit, care se păstrează și astăzi, fiind construite din piatră. Biserica Mănăstirii Diaconești a fost ridicată pe piatră de râu, bârne de molid şi brad, în stilul moldovenesc ştefanian.

În Mănăstirea Tisa Silvestri, maicile au diverse îndeletnicirii printre care agricultura, apicultura, pictura, confecţii și realizarea de goblenuri.

Mănăstirea Răchitoasa a fost restuarată în 2015, integral din fonduri europene. Aceasta a devenit una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei.

8. Transport

Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău se parcurge cu ajutorul autovehiculului, între localitățile unde se află obiectivele turistice, nu sunt organizate transporturi sub forma unor curse regulate.

9. Localități de tranzit.

Ruta Cultural Turistică Ecumenică din județul Bacău cuprinde următoarele localități: Bacău, Pogleț (Corbasca), Podu Turcului, Răchitoasa, Tisa Silvestri (Odobești), Bacău, Comănești, Moinești, Diaconești (Agăș), Dărmănești, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Oituz, Onești, Bogdana (Ștefan cel Mare), Mănăstirea Cașin

10. Unități de cazare și alimentație publică,

 Comuna Agăș

Pensiunea Turistică Bârlogul Ursului 3***

Sat Sulța

Telefon: 0234.316.702, 0727.040.427

Pensiunea Turistică Elena 3***

Sat Cotumba, nr. 97

Telefon: 0747.571.153

 

Orașul Bacău

Hotel Hellen 4****

Str. Arcadie Șeptilici, nr 1-3

Telefon: 0372.344.000

Web: www.helenhotel.ro

E-mail: office@helenhotel.ro

Hotel President

Str. Ionita Sandu Sturza, nr 11

Telefon: 0758.100.615

Web: www.presidenthotelbacau.ro

E-mail:reservation@presidenthotelbacau.ro

Hotel Podu’ cu lanțuri

Calea Moldovei, nr 4

Telefon: 0372.400.700

Web: www.poduculanturi.ro

E-mail: poduculanturi@gmail.com

Piazzetta Boutique Hotel

Calea Romanului, nr. 237

Tel: 0742.084.452

Web: www.villapiazzetta.ro

E-mail: villapiazzetta@gmail.com

Pensiunea Cattaleya

DN11, Km 15

Telefon: 0371.133.091

Web: www.pensiuneacattaleya.ro

E-mail: ghenta_dimitrie@yahoo.com

Pensiunea Moldavia

Calea Moldovei, nr 157 bis

Telefon: 0234.579.629

Web: www.pensiune-moldavia-bacau.promotur.ro

E-mail:pensiuneamoldavia@yahoo.com

Pensiunea AntikHaus

Str. Ion Simionescu, nr. 237, DJ 119B, Hemeiuș

Web: www.antikhaus.ro

E-mail: rezervari@antikhaus.ro

Hotel Decebal

Str. Ioniță Sandu Sturza, nr.2

Tel: 0234.581.590

Web: www.hoteldecebal.ro

E-mail: office@hoteldecebal.ro

 

Comuna Ștefan cel Mare

La Ferma Vechea 3***

Sat Bogdana

Telefon: 0758.880.880, 0744.708.549

E-mail: la_ferma_veche@yahoo.com

 

Orașul Comănești

 

Pensiunea „La Excelentza” 4****

Str. Cireșoaia din Cartier Vermești

Telefon: 0724.655.977, 0735.401.632

E-mail: office@laexcelenta.ro

Web: www.laexcelenta.ro

Pensiunea „Cabana Șoimul” 3***

Str. Moldovei, nr. 124

Telefon: 0727.307.445, 0744.704.746

E-mail: contact@cabanasoimul.ro

Web: www.cabanasoimul.ro

Pensiunea „Casa Georgia” 3***

Str. Moldovei, nr. 79

Telefon: 0234.374.459, 0725.805.223 

E-mail: casageorgia@ergio.ro

Web: www.pensiune-georgia.ro

Pensiunea „Prezident” 2**

Str. Moldovei, nr. 2

Telefon: 0234.374.528

 

 

Municipiul Moinești

 

Pensiunea ,,Royal” 4****

Str. Libertății, nr. 44

Telefon: 0234.367.638, 0747.553.335

E-mail: receptie@pensiunea-royal.ro

Web: www.pensiunea-royal.ro

Pensiunea ,,Mario” 3***

Str. Albotești, nr. 1

Telefon: 0744.117.717

E-mail: office@complexulmariomoinesti.ro

Web: www.complexulmariomoinesti.ro

Pensiunea ,,Davis ” 3***

Str. Albotești, nr. 148/A

Telefon: 0733.680.818, 0234.362.119

E-mail: office@pensiuneadavis.ro

Web: www.pensiuneadavid.ro

Popas turistic ,,Parc Pini” 3***

Str. General Nicolae Șova, nr. 13 a

Telefon: 0234.361.284, 0753.570.787

E-mail: info@parcpini.ro

Web: www.parcpini.ro

Pensiunea ,,Monden” 2**

Str. Zorilor, nr. 9

Tel: 0722.565.992

E-mail: adinaelena1@yahoo.com

 

 

Orașul Dărmănești

 

Pensiunea ,,Himalaya” 4****

Calea Trotușului, nr. 275

Telefon: 0334.100.503, 0722.518.198 

Pensiunea Uzu 3 ***

Str. Uzinei, nr. 28

Telefon: 0742.553.496

Email: uzulv@yahoo.com; rezervari@pensiuneauzu.ro

Web: www.pensiuneauzu.ro

Pensiunea ,,Magic Garden” 3***

Calea Trotușului, nr. 163 F

Telefon: 0234.356.520, 0741.610.817

E-mail: magicgarden_darmanesti@yahoo.com

Pensiunea ,,Cerbul” 3***

Str. Barajului, nr. 17

Telefon: 0756.794.919

Pensiunea ,,Adolescența” 3***

Punctul Izvorul Alb

Telefon. 0732.771.144, 0334.820.082

E-mail: luminitacojocarel@yahoo.com

 

Orașul-stațiune Târgu-Ocna

 

Hotel ,,Havana” 3***

Str. C. Negri, nr. 110

Telefon: 0744.669.593, 0334.428.391

Web: www.havantarguocna.ro

Hotel ,,Măgura” 2 **

Str. Trandafirilor, nr. 2

Telefon/Fax: 0234.344.444, 0728.184.111

E-mail: hotelmagura@hotelmagura.ro

Web: www.hotelmagura.ro

Pensiunea ,,Casa Creangă” 3***

Str. Gălean, nr. 33 (Complex turistic)

Telefon. 0234.341.795; 0744.605.870

E-mail: casacreanga@yahoo.com

Web: www.casacreanga.ro

Pensiunea ,,Porţile Ocnei” 3***

Str. Mosoare, nr .25

Telefon: 0751.230.490, 0747.250.646

E-mail: office@portileocnei.ro, portileocnei@yahoo.com

Web: www.portileocnei.ro

Motel ,,Anda” 3***

Str. Costache Negri, nr. 127 A

Telefon: 0234.344.144,  0744.338.085

E-mail: dobrenita@yahoo.com

Web: www.motelanda.ro

Pensiunea ,,Cioca” 2**

Str. Poieni, nr. 46 bis

Telefon: 0736.690.341, 0234.341.369

Pensiunea ,,Elena” 3***

Str. Ştefan Comănescu, nr.14

Telefon: 0744.582.095, 0723.563.676

E-mail: pensiunea.elena.tgocna@gmail.com

www.pensiuneaelenatgocna.com

Pensiunea ,,Casa Elena” 3***

Str. Alexandru Vlahuță, nr. 12

Telefon: 0234.341.795, 0744.605.870 

Pensiunea ,,Casa Andreea”  2**

Str. Costache Negri, nr. 78

Telefon: 0745.308.779, 0234.344.171

Vila ,,Casa Cristal” 3***

Str. Văleni, nr. 10

Telefon: 0744.111.554, 0744.219.866

E-mail: contact@complex-cristal.ro

Web: www.complex-cristal.ro

Camere de închiriat ,,Vivaldi” 2**

Str. Victoriei, nr. 70

Telefon: 0334 802 901

Camere de închiriat ,,Casa Tradițiilor” 2**

Str. C. Negri, nr. 66

Telefon: 0748 365 468

Hotel ,,Măgura”

Str. Trandafirilor, nr. 2

Telefon: 0234.344.444

E-mail: hotelmagura@hotelmagura.ro

Pensiunea ,,Casa Creangă”

Str. Gălean, nr. 13

Telefon: 0773.732.268

E-mail: creangaspa@yahoo.com

 

 

Orașul-stațiune Slănic-Moldova

 

Hotel ,,Perla” 4****

Str. Vasile Alecsandri, nr. 36

Telefon: 0234 704 704

Fax: 0338 816 437

E-mail: contact@hotelperlaslanic.ro

Web: www.hotelperlaslanic.ro

Hotel ,,Nemira” 4****

Str. V. Alecsandri, nr. 7

Tel/Fax: 0234.348.381

E-mail: receptie@hotelnemira.ro

Web: www.hotelnemira.ro

Hotel ,,Coroana Moldovei” 4****

Str. Porumbeilor, nr. 1

Telefon: 0234.348.888, 0743.171.001

E-mail: office@coroana-moldovei.ro

Web: www.Coroana-Moldovei.ro

Hotel ,,Dobru” 3***

Str. Armoniei, nr. 2 

Telefon: 0758.254.192, 0234.348.475

E-mail: hoteldobru@yahoo.com

Web: www.hoteldobru.ro

Hotel ,,Euro Vacanța” 3***

Str. V. Alecsandri, nr. 4

Telefon: 0234.348.280, 0744.510.146

E-mail: slanicmoldova@yahoo.com

Web: www.euro-vacanta.business.ro

Hotel ,,Slănic” 3***

Str. Vasile Alecsandri, nr. 19-22

Telefon: 0234.704.704

E-mail: contact@hotelperlaslanic.ro

Hotel ,,Venus” 2**

Str. M. Eminescu, nr.1

Telefon: 0234.348.192, 0751.270.642

Fax: 0234 348 718

E-mail:receptie.smoldova@alfahotels.ro,

Web: www.hotelvenus.ro

Vila ,,Siam” 5*****

Str. Porumbeilor, nr. 4

Telefon: 0749.371.385, 0234.348.337

E-mail: marialacatusu@vilasiam.com

Web: www.vilasiam.com

Vila ,,Moldavia Class” 4****

Str. N. Bălcescu, nr. 18

Telefon: 0745.137.129

E-mail: moldaviabest@gmail.com

Web: www.moldaviaclass.ro

Pensiunea ,,Cristal” 4****

Str. N. Bălcescu, nr. 70

Telefon: 0744.219.866, 0234.348.004

E-mail: contact@complex-cristal.ro

Web: www.complex-cristal.ro

Pensiunea ,,Poiana Verde” 4****

Str. N. Bălcescu, nr. 89

Telefon: 0234.348.444, 0740.240.705

E-mail: office@poiana-verde.ro

Web: www.poiana-verde.ro

Pensiunea ,,Poiana Verde” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 89

Telefon: 0234.348.444, 0740.240.705

E-mail: office@poiana-verde.ro

Web: www.poiana-verde.ro

Casa ,,Moldavia Best” 3***

Str. Păltiniș, nr. 2

Telefon: 0740.618.045

E-mail: moldaviabest@yahoo.ro

Web: www.moldaviabest.ro

Pensiunea ,,Izvoare” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 2

Tel: 0744.597.705

E-mail: pensiuneaizvoare@yahoo.com

Pensiunea ,,Casa Donna Byanca” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 54

Telefon: 0745.599.095, 0234.348.509

Vila ,,Teleconstrucția” 3***

Str. V. Alecsandri, nr. 8

Telefon: 0744.503.301, 0744.503.300

Fax: 0234.348.304

E-mail: office@hotelteleconstructia.ro

Web: www.hotelteleconstructia.ro

Vila ,,Rica” 3***

Str. V. Alecsandri, nr. 24

Telefon: 0728.973.020

Vila ,,Ioana” 3***

Str. Ion Creangă, nr. 9

Telefon: 0744.510.146, 0234.348.400

E-mail: office@slanic-moldova.ro

Vila ,,Edi” 3***

Str. Primăverii, nr. 29 A

Telefon: 0723.627.748

E-mail: complex.edi.slanic@gmail.com

Web: www.complexedi.ro

Pensiunea ,,Eden Maison” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 84

Telefon: 0740.553.793, 0742.099.985

E-mail: edenmaison@gmail.com

Pensiunea ,,Păltiniș” 3***

Str. Păltiniș, nr. 4

Telefon: 0745.621.675, 0234.348.155,

E-mail: office@pensiunepaltinis.ro

 

Pensiunea ,,Casa Albă” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 59

Telefon: 0745.177.246, 0234.348.803

E-mail: contact@pensiunecasaalba.ro

Pensiunea ,,Miruna” 3***

Str. Sărăriei, nr. 11

Telefon: 0744.776.710

Web: www.mirunaslanicmoldova.ro

Pensiunea ,,Sabina” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 52

Telefon: 0234.312.581, 0744.617.253

Pensiunea ,,Lorena” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 52

Telefon: 0744.617.253

Pensiunea ,,Stejarul” 3***

Str. Poiana Soarelui nr. 2

Telefon: 0745.325.378, 0731.660.525

Web: www.pensiuneastejarulslanic.eu

Pensiunea ,,Cosalina Grande” 3***

Str. Izvorului, nr. 1

Telefon: 0742.804.826

Vila ,,Pufu” 2**

Str. V. Alecsandri, nr. 1

Telefon: 0234.348.019

Fax: 0234.348.080

Vila CFR 2**

Str. V. Alecsandri, nr. 13

Telefon/Fax: 0234.348.560

Ferma ,,Stâna Dacilor” 2**

Punctul ,,Bolovanu”

Telefon: 0744.219.866

E-mail: contact@complex-cristal.ro

Pensiunea ,,Rodica” 2**

Str. N. Bălcescu, nr. 96

Telefon: 0234.348.420

Pensiunea ,,Flora” 2**

Str. N. Bălcescu. nr. 78

Telefon: 0744.210.664

Fax: 0234.348.191

Pensiunea ,, Liana” 2**

Str. N. Bălcescu, nr. 70

Telefon: 0744.219.866

Vila ,,Roua Florilor” 2**

Str. N. Bălcescu. nr. 72 H

Telefon: 0741.030.901

Casa ,,Bamby” 2**

Str. N. Bălcescu nr. 12 A

Telefon: 0740.018.791, 0234.348.151,

Pensiunea ,,Casa Cosmin” 2**

Str. N. Bălcescu, nr. 84

Telefon: 0744.378.654, 0745.690.260

Pensiunea ,,Caraffa” 2**

Str. N. Bălcescu, nr. 96 A

Telefon: 0744.533.322

Pensiunea ,,Maria” 1*

Str. N. Bălcescu, nr. 97

Telefon: 0234.348.727, 0744.857.281

Camere de închiriat ,,New Green” 3***

Str. N. Bălcescu, nr. 48

Telefon: 0746.255.779

E-mail: pensiuneanewgreen@gmail.com

Web: www.pensiuneanewgreen.com

Camere de închiriat ,,Pridvorul Haiducilor” 3***

Str. Oituz, nr. 1 A

Telefon: 0745.805.257

E-mail: rezervari@pridvorulhaiducilor.ro

Web: www. pridvorulhaiducilor.ro

Camere de închiriat ,,Casa Andra” 3***

Str. N.Bălcescu, nr. 39

Telefon: 0746.012.919

Camere de închiriat ,,Casa Andrei” 2**

Str. N.Bălcescu, nr. 18C

Telefon: 0740.131.925, 0740.100.749 

Camere de închiriat ,,Casa Nasty” 2**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 17F

Telefon: 0751.836.639

Popas Turistic ,,Cascada” 1*

Str. N. Bălcescu, nr. F.N. (Zona B, Cascada)

Telefon: 0234.348.833

Restaurant clasic ,,Crama Domnească2**

Str. Vasile Alecsandri, nr. 12 (Parcul stațiunii)

Telefon: 0749.015.236, 0752.109.404

Restaurant clasic ,,Cascada” 2**

Str. N. Bălcescu, nr. 1 A

Telefon: 0752.041.505

Web: www.restaurantslanicmoldova.ro

Restaurant ,,Taverna Slănicului”

Str. N. Bălcescu (zona Cascada)

Telefon:  0747.823.582

E-mail: celmare.alina@yahoo.com

Hotel ,,Venus”

Str. Mihai Eminescu nr. 1

Telefon: 0234.348.027

Fax: 0234.348.718

Email: receptie.smoldova@alfahotels.ro

Web: www.alfahotels.ro

Hotel ,,Euro Vacanța”

Str. Vasile Alecsandri, nr. 4

Telefon: 0234.348.280

Fax: 0234.348.280

Web: www.hotelslanicmoldova.ro

Pensiunea ,,Cristal”

Str. N. Bălcescu nr. 70

Telefon: 0744.219.866, 0744.111.554

Fax: 0234.348.004

Email: ciurlicaliana@yahoo.com

Web: www.cristal.info-tur.ro

 

 

 

 

Municipiul Onești

 

Hotel ,,Trotuș” 3***

Str. Emil Rebreanu, nr. 1

Telefon: 0234.316.702, 0234.316.311

E-mail: receptie@hoteltrotus.ro

Hotel ,,Parc” 2**

B-dul Republicii, nr. 43

Telefon: 0234.310.202, Tel: 0751.495.888

Pensiunea ,,First Class” 4****

Str. Redului, nr. 130

Telefon: 0234.318.083, 0742.252.332

Web: www.pensiuneafirstclass.ro

Pensiunea ,,Hanul Marisano” 3***

Calea Brașovului, nr. 52

Telefon 0234.312.333, 0724.310.198

E-mail:contact@marisano.ro

Motel ,,La Strada” 2**

Calea Brașovului, 1A

Telefon: 0751.077.310

Pensiunea ,,La Cherry” 2**

Calea Brașovului, nr. 1

Telefon: 0334.738.828

E-mail: contact@lacherry.ro

 

Comuna Mănăstirea Cașin

 

Pensiunea ,,Adriana” 3*** (ecologică)

Sat Scutaru, str. Scutarului (la intrarea în rezervația Buciaș)

Telefon: 0726.828.489, 0766.481.766

Pensiunea ,,Înțărcătoarea” 2**

Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin

Telefon: 0234.331.614

 

11. Posibilități de agrement

Salina Târgu Ocna

Str. Salinei, nr. 12

Telefon: 0372.777.573

E-mail: salina@salina.ro

 

Pârtia de schi ,,Nemira”

Str. N. Bălcescu nr. 44 C

Telefon: 0371.023.073

Fax: 0372.008.823

Web: www.partianemira.ro

GPS: 46. 215208, 26.449992

 

12. Centre de informare turistică.

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Comănești

Str. Pieții, bl.3, ap. 2

Tel: 0234.371.912; Fax: 0234.374.278

E-mail: centruldeturism@comanesti-turism.ro

Web: www.comanesti-turism.ro

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Târgu Ocna

Str. Parc Măgura, nr.1,
Tel: 0234.340.271, 0738.652.024
E-mailcnipttgocna@yahoo.com

Web: www.cnipttirguocna.ro

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești

Str. Victoriei nr. 1B

Tel:  0728.879.034

E-mailturismdarmanesti@yahoo.ro

Web: www.turism-darmanesti.ro