Skip to content

Noutăți

Este format din ruinele vechii Case Domnești, ruinele Turnului locuință (menit să adăpostească corpul de pază) şi Biserica „ Precista”, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. A fost reședință a lui Alexandru Vodă, fiu al lui Ștefan cel Mare, în perioada 1481 – 1496, când aici a fost centrul administrativ, de control și de organizare al Țării de Jos. Voievodul sfânt al Moldovei a ales Bacăul pentru construcţia Reşedinţei domneşti, întrucât acesta era un centru comercial, nod al drumurilor comerciale spre Transilvania şi Ţara Românească. Misiunea lui Alexandru era să rezolve problemele pe care tatăl său, domnul Moldovei, nu ar fi avut timp să le trateze de la Suceava. Ruinele construcţiilor din Curtea Domnească au fost investigate , mai apoi au fost amenajate muzeistic (1973). Ansamblul a fost restaurat în 1991, 2003 – 2004.
Mărturia ruinelor
,,După înființarea Muzeului de Istorie, în 1959, Iulian Antonescu, împreună cu o echipă restrânsă de colaboratori, a început în 1967 o serie de săpături arheologice în jurul bisericii. Datele istorice consemnau existența acestor clădiri. Curtea domnească este menţionată pentru prima dată la 20 aprilie 1491, când Ştefan cel Mare închina Mănăstirii Tazlău un sat `ascultător de curţile de la Bacău`. Așa au fost descoperite zidurile subterane, care coboară la peste 2 metri adăncime, ale pivniței compuse din două încăperi, cu o boltă intactă și stâlpii de piatră. Ruinele turnului-locuinţă au fost descoperite după săpăturile efectuate în 1985 – 1986. Conform specialiştilor, turnul avea probabil rolul de a supraveghea întreaga zonă central-estică a oraşului şi drumul comercial de pe Valea Bistriței și Valea Siretului. Acesta ar fi fost adăpost și pentru cei cei care făceau parte din corpul de pază al Curţii Domneşti. Printre dărâmături, în ultimul strat arheologic, cercetătorii au descoperit un dinar emis la 1517 de Ludovic al II-lea al Ungariei, motiv pentru care s-a presupus că edificiul numit astăzi `Casa „Domnească` a fost distrus în vremea Voievodului Ştefăniţă sau în prima domnie a lui Petru Rareş. Ansamblul Curții Domnești din Bacău este împrejmuit de un gard de zid și piatră de munte și de o intrare monumentală tot din zid, cu porți simple din lemn”. (Fragment din articolul ,,Singur printre ruine”, de Ioan Bîșcă, Deșteptarea, 25 octombrie 2017).
Biserica ,,Precista” a fost construită de Alexandru Voievod, între anii 1489 – 1491, din piatră și cărămidă, în stilul specific epocii ștefaniene. Acesta a dăruit proprietăți și bunuri materiale lăcașului sfânt. În timpul expediţiei întreprinsă în Moldova de sultanul Soliman Magnificul, la 1538, pentru scoaterea din domnie a lui Petru Rareş, Casa domnească, Turnul de apărare şi celelate anexe au fost incendiate. În acest sens stau mărturie investigațiile arheologice desfăşurate la Casa domnească, între anii 1970 – 1973. În secolul XVII, s-au făcut catapeteasma și ușile împărătești și s-au pictat icoanele în stilul renașterii. În veacurile XVIII – XIX, biserica a fost completată cu icoane și s-au făcut adaosuri arhitectonice, pierzându-și forma inițială. Ultima restaurare a bisericii, când s-au efectuat lucrări de mare amploare, a avut loc între anii 2001 – 2004, când au fost restaurate şi ruinele Casei voievodale şi ale Turnului de apărare a Curţii domneşti. Biserica a fost resfinţită la 27 iulie 2004, în anul în care s-au împlinit 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.
Acces: drumul European E85, str. 9 Mai, nr. 48, vizavi de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Program vizitare: luni – joi: 7.00 – 17.30; vineri – duminică: 7.00 – 18.00
Contact: tel. 0786 294 623
Proiect realizat în colaborare cu ziarul ,,Deșteptarea”

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112