Skip to content

Noutăți

Cleopatra I. Tăutu, născută la Buzău (1880), profesor de limba română la Școala Secundară de Fete din Bacău (astăzi Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri”), publicistă remarcabilă, a cărei semnătură apare începând cu anul 1907 în publicaţiile ,,Dimineaţa” şi ,,Universul”, autoare a primei monografii consacrate staţiunii Slănic-Moldova (,,Slănicul Moldovei Monografie scrisă în anii 1930-1934”).
Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității din Iași (1906), Cleopatra Tăutu este descendenta lui Ionică Tăutu, secretar și sfetnic al domnitorului Ioniță Sandu Sturdza. În 1824 acesta este trimis la Istanbul ca secretar al capuchehariei moldovenești (de la capuchehaia, s. f. – turcism, însemnând reprezentant sau agent diplomatic al domnitorilor români la Poarta otomană, n. a.). Gr. Tăbăcaru îl include pe Ionică Tăutu printre primii scriitori ai Bacăului, considerându-l ,,părintele pamfletului românesc”. Nepoata sa, Cleopatra Tăutu a continuat tradiția de sfetnic deoarece ,,cuvântul ei era primit întotdeauna ca de la un sfătuitor competent”, așa cum afirma într-o evocare fosta directoare, prof. Elena Gheorghiță.
Modestă, tenace și mai ales, cu un acut simț al responsabilității, Cleopatra. I. Tăutu și-a dedicat viața școlii. Animatoare a serbărilor școlare, organizatoare de șezători ca și a unui cenaclu literar (,,Ședințe de lectură”), aceasta a fost mentor și realizator al uneia din primele reviste școlare din Bacău, membru fondator al unui Comitet școlar care a ridicat din temelii o școală, dar mai înainte de toate, profesor de limba română care a cultivat cu pasiune ,,specificul național”.
Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” Bacău a luat naştere încă din primul an școlar 1921/1922, prin grija directoarei Virginia Cristian și a profesoarei Cleopatra Tăutu, care au realizat un fond de carte inițial de 96 de volume. După 10 ani la data de 9 august , cu prilejul verificării gestiunii, se consemna un numar de 1.161 volume , pentru ca în primul an școlar desfășurat în local propriu (1935-1936) registrul inventar să indice un fond de carte de 1.825 volume, folosite atât de elevi cât și de profesori. La 20 de ani de la înființarea liceului, în cursul anului școlar 1941/1942, dezvoltarea bibliotecii apare de-a dreptul impresionantă: 5.975 volume existente, din care 4.232 citite, cu 390 eleve cititoare.
Prima înregistrare de carte a fost făcută de prof. Cleopatra Tăutu, mentorul absolut al activităților de bibliotecă, drept pentru care, biblioteca colegiului băcăuan îi poartă astăzi numele, fiind deținătoarea unui fond de carte de 30.313 de volume.
Între 1930-1934, Cleopatra Tăutu s-a documentat și a scris prima monografie dedicată stațiunii Slănic-Moldova, aflându-se aici în mai multe rânduri pe parcursul celor patru ani. Lucrarea, cu un cuprins bogat și divers parcurge etapele transformării localității într-o veritabilă și modernă stațiune balneară, cu momentele sale mai bune, ori mai grele, cu încercările și provocările la care a fost supusă în acele vremuri.
Începuturile Slănicului, dezvoltarea stațiunii, distrugerea și refacerea ei după Primul Război Mondial, descrierea stațiunii (cu izvoarele minerale și proprietățile lor terapeutice, punctele de agrement și divertisment, plimbările prin stațiune și prin împrejurimile ei), literatura și vizitatorii de seamă ai stațiunii, cura balneară la Slănic-Moldova, sunt reperele acestei importante și inedite monografii, pe care autoarea o încheie așa: ,,Cine te-a vizitat, nu te mai poate uita, căci în mijlocul darurilor tale neîntrecute și a frumuseților tale încântătoare, sufletul lui a vibrat adânc. În Slănic: ochiul se desfată, mintea se recreează, sufletul întreg vibrează de emoții puternice. Întreaga ființă, sub influența ta binefăcătoare, se înviorează, omul bolnav se vindecă sau măcar își alină suferința, cel obosit se odihnește, cel mâhnit află în tine mângâiere, cel vesel găsește la tine, mediul prielnic lui!
Fii dar în veci, binecuvântat, fermecător colț de rai pământesc!
Slănic, 30 iulie 1934. Cleopatra I. Tăutu”
De atunci și până la această dată, au mai apărut două lucrări cu caracter monografic:,,Mic îndreptar turistic – Slănic-Moldova” (Dr. Romulus Busnea, Yolanda Nicoară, Editura Sport-Turism, București, 1981) și ,,Povestea unui colț de rai – Slănic-Moldova” (Romulus-Dan Busnea, edițiile 2011 și 2013).
Sursa: Cleopatra Tăutu, ,,Slănicul Moldovei – Monografie scrisă în anii 1930-1934”, Tipografia ziarului „Universul”, București, 1934
Cf. conf. univ. dr. Marian Petcu, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universității București, ,,Jurnaliste și publiciste uitate”, în ,,Revista Română de Jurnalism și Comunicare”, Editura Ars Docendi (Universitatea din Bucureşti), Anul I, nr. 2-3, 2006, p. 129, disponibil pe http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/gratis/23_2006_petcu_jurnaliste_uitate.pdf, 2006, accesat în 07.07.2021; Cf. Maria Crețu, ,,Cleopatra Tăutu-Doamna Cărților”, studiu publicat în lucrarea ,,Ani, chipuri și voci- În memoria vie a Colegiului Național <>, semnată de prof. Marin Preda, fratele scriitorului Sorin Preda, amândoi nepoții lui Marin Preda, fiii lui Alexandru (Sae) Preda, fratele mai mic al marelui prozator Marin Preda.
Sursa foto: Cleopatra Tăutu, ,,Slănicul Moldovei – Monografie scrisă în anii 1930-1934”, Tipografia ziarului „Universul”, București, 1934, arhiva personală.
Mențiune: Primele trei episoade pot fi urmărite în paginile 12, 11 și 10 ale site-ului, cu numerotare din partea de jos a primei pagini.

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112